Vnitřní jazyk lidské paměti: „Mentálština“

Člověk |

Způsob, jakým máme v mozku uložené informace, podle řady kognitivních psychologů neodpovídá slovům ani obrazům. Na nejhlubší rovině existují spíše abstraktní logické formule, vnitřní jazyk, který není příliš závislý na konkrétním jazyce, jímž člověk běžně hovoří.
***pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

 Vizuální představy jsou pak pod tímto úhlem pohledu prostě epifenomeny, nemají bezprostřední vztah ke kognitivním procesům.

Jak by konkrétněji měl vypadat vnitřní jazyk paměťových struktur našeho mozku?

Výroková reprezentace má zhruba tvar:
[Vztah mezi prvky] [Prvek představující subjekt] [Prvek představující objekt]

Prvek je objekt, mezi jehož vlastnosti patří atributy a operace (ty mohou mít další atributy). Připomíná to objektové programování, odpovídá to i členění na slovní druhy normálních vět (objekty – podstatná jména, operace – slovesa, atributy objektů – přídavná jména, atributy operací – příslovce atd.).

Zajímavé je, že predikátová logika tedy zřejmě není čímsi vyabstrahovaným, odtrženým od reálného světa a normálního myšlení, ale naopak způsob, jaký k reprezentaci informací používá i lidský mozek. Teprve když si chceme informaci z paměti vybavit, dojde k převodu „formální“ reprezentace do kódu slov běžného jazyka nebo obrázků.

(Zdroj: Robert J. Sternberg: Kognitivní psychologie, Portál, Praha, 2002)

 

Poznámka: Zřejmě někde mezi „běžným“ jazykem a „mentálštinou“ jsou vnitřní jazyky některých lidí, které se podle nich odlišují od jazyka běžně používaného. U lidí bilingvních se jedná třeba o kombinaci dvou reálných jazyků, jindy však jde o speciální jazykové systémy bez vazby na konkrétní slova. Stále však jde o jazyk, ne třeba o myšlení v obrazech.

Představa mentálštiny poněkud ubírá na síle teoriím jazykového relativismu. Reprezentace informací v lidském mozku je do značné míry zřejmě jazykově nezávislé. Převoditelnost informace mezi jednotlivými jazyky by pak měla být větší, než se mnohdy soudí.Komentáře

25.10.2013, 05:01

[...] Především je jasné, že slovník v našem mozku je „výkladový“. Nemáme tam uloženy pouze zvuky-slova ani jen řetězce symbolů, ale nutně i jejich významy. Pak samozřejmě vzniká otázka, zda se nejedná spíše o pojmy než o slova – viz také starší článek Vnitřní jazyk lidské paměti – mentálština. [...]

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.