Vyhledávání: strana 7 z 16 na dotaz Approved Pharmacy💚www.pills2sale.com💚Where Can I Buy Viagra Online Yahoo Answers - Viagra For Womens Where To Buy Canada

výsledky řadit dle: relevance | data


61.

Před 20 lety se Česko připojilo k Internetu | 06.02.2012

...patřilo Stevenu Goldsteinovi, zástupci americké grantové agentury National Science Foundation (NSF), která jakožto provozovatel tehdy jediné páteřní sítě Internetu rozhodovala o tom, kdo se k němu může připojit. Zásadní podmínkou bylo, že musí jít výhradně o akademickou instituci, komerčním zájemcům byl totiž svět Internetu ještě zapovězen. Realizací prvního připojení bylo pověřeno Oblastní výpočetní centrum vysokých škol, konkrétně Oddělení info...

https://www.scienceworld.cz/aktuality/pred-20-lety-se-cesko-pripojilo-k-internetu-6705/


62.

Linky: Genesis – klonování – energie z černých děr – život na Marsu – dinosaurus na Madagaskaru | 04.10.2001

...ě tak na Ihned můžete najít i již tradičně velmi povrchní článek o budoucím klonování člověka. Je skutečně s podivem, jak málo seriózních, věcných a neemotivních materiálů vychází o této technologii. A do třetice vědecká sekce Ihned: Krátký článek pojednává o podrobné trojrozměrné mapě, která vzniká v NASA. Ještě ke klonování: O omezeném povolení výzkumu kmenových buněk informují Livové noviny. Na serverech World Online si můžete přečíst napříkla...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/linky-genesis-klonovani-energie-z-cernych-der-zivot-na-marsu-dinosaurus-na-madagaskaru-4296/


63.

Čeští vědci publikovali trojrozměrnou strukturu dálkového stříhače bakteriální DNA | 17.12.2008

***oznámení tiskového odboru AV ČR Historicky první struktura restrikční podjednotky endonukleázy typu I byla zveřejněna online 14. prosince tohoto roku na internetových stránkách prestižního vědeckého časopisu Nature Structural & Molecular Biology. Zasloužil se o to tým vědců z Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR, v. v. i, a Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity ve spolupráci s kolegy z EMBL Hamburg, Curyšské a Pri...

https://www.scienceworld.cz/aktuality/cesti-vedci-publikovali-trojrozmernou-strukturu-dalkoveho-strihace-bakterialni-dna-222/


64.

Tisková zpráva: Sokoli v srdci velkoměsta | 28.03.2002

Český rozhlas Online ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a řadou dalších partnerů připravil i na letošní jaro projekt Sokoli v srdci velkoměsta ((http://www.rozhlas.cz/sokoli)). Měly by proběhnout dva přímé přenosy z hnízd sokolů stěhovavých, a to z Týnského chrámu v Praze a z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Ovšem zatímco v Plzni už sokoli zahřívají čtyři vajíčka, hnízdění v Praze je nejisté. Sokol stěhovavý patří k celosvětově ohr...

https://www.scienceworld.cz/biologie/tiskova-zprava-sokoli-v-srdci-velkomesta-3838/


65.

Matlab 2008b nabízí také ekonomické simulace | 30.10.2008

...lika oblastech. Do uživatelského rozhraní MATLAB Desktop byl začleněn nový prohlížeč funkcí, který usnadňuje jejich vyhledávání, a automatická nápověda pro zápis argumentů funkcí. Do jazyka MATLABu byl přidán nový generátor náhodných čísel. Symbolic Math Toolbox, nadstavba MATLABu pro symbolické výpočty, byla rozšířena o grafické rozhraní pro jejich zápis, zpracování a dokumentaci ve standardním matematickém formátu. Dále byl umožněn přímý přístu...

https://www.scienceworld.cz/technologie/matlab-2008b-nabizi-take-ekonomicke-simulace-296/


66.

Konference o podnikatelských aspektech programu Galileo v Praze | 16.03.2006

...ada otázek: jaký je trh, jaké jsou skutečné příležitosti, jaký jsou právní a zákonné podmínky, jaké jsou možnosti spolupráce s provozovatelem systému Galileo či jakého typu je veřejná a institucionální podpora. Proto je velmi důležité podat jasný obraz podmínek, které podmiňují a zároveň rámují možnosti vývoje komerčních aplikací a zavádění nových služeb v programu Galileo. Cílem konference je právě takovéto informace přítomným účastníkům podat....

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/konference-o-podnikatelskych-aspektech-programu-galileo-v-praze-1519/


67.

Kacíři globálního oteplování | 11.09.2008

...dokazoval pozitivní vliv „hnojení pomocí CO2“, nemohl mlčet k vyslovené vědecké nepravdě. Ve svých dalších publikacích reagujících na akce EPA a později IPCC přešel na širší škálu kritiky. Jeho synové Keith a Craig Idsovi, pracující jako výzkumníci v podobných oborech jako jejich otec, založili s podporou nezávislých vědců a laiků Centrum pro studium oxidu uhličitého a globální změny (Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change). To...

https://www.scienceworld.cz/ostatni/kaciri-globalniho-oteplovani-375/


68.

Trochu opožděný nekrolog Francise Cricka | 09.08.2004

Před několika dny, 28. července 2004, zemřel britský biolog Francis Crick (1916-2004), který společně s Jamesem Watsonem objevil před 51 lety strukturu nukleových kyselin. Na počátku příběhu stojí zákony dědičnosti, které formuloval rakouský kněz a přírodovědec Johann Gregor Mendel. V roce 1928 zjistil anglický bakteriolog Frederick Griffiths, že podstatou genů, nositelů dědičných vlastností, je určitá chemická látka. Americký přírodovědec O. A...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/trochu-opozdeny-nekrolog-francise-cricka-2263/


69.

Paul Dirac (1902-1984) – život a dílo | 20.10.2004

...h/phys512/latex2html/node41.html nebo http://atoms.vuse.vanderbilt.edu/Elements/CompMeth/HF/node39.html ) Po pětiměsíčním pobytu ve Spojených státech v roce 1929 se Dirac vydává společně s Wernerem Heisenbergen na cestu kolem světa. Přednášejí v japonském Tokiu, na pozvání L. D. Landaua a P. Kapici udělají zastávku i v sovětském Rusku. Po návratu do Velké Británie se Dirac stává profesorem matematiky na univerzitě v Oxfordu. Brzy nato vydává knih...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/paul-dirac-1902-1984-zivot-a-dilo-2139/


70.

Krátký nekrolog Maurice Wilkinse (1916-2004) | 16.10.2004

...iky na univerzitě ve skotském městě St. Andrews (http://www.st-andrews.ac.uk), kde se zabýval zvláště problémy biofyziky. Od roku 1946 pracoval současně na Královské College (http://www.kcl.ac.uk) v Londýně. Zpočátku se Wilkins zabýval ryze fyzikálními problémy. Zajímala ho luminiscence tuhých látek, zkoumal termální stabilitu pomalých elektronů ve fosforu. Ve válečných letech se zabýval separací izotopů uranu. Po válce se zcela soustředil na otá...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/kratky-nekrolog-maurice-wilkinse-1916-2004-2145/