uživatel robos - nemá foto

mlato3

jméno, příjmení,
rok narození
město, země,