uživatel robos - nemá foto

PilaT

jméno, příjmení,
rok narození
město, země,