uživatel robos - nemá foto

petusek

jméno, příjmení,
rok narození
město, země,