Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kočičí oči poskytly řešení k nahlédnutí do nitra jaderného reaktoru

tisková zpráva České nukleární společnosti

Vědci z univerzity v Lancasteru ve Velké Británii vyvinuli novou technologii, díky které mohou přímo detekovat záření vznikající za provozu v jaderném reaktoru. Navržený detektor funguje podobně jako zorničky kočičích očí.
Výzkum vedený vědci z univerzity v Lancasteru ve spolupráci se společností Createc Limited představuje sofistikovanou technologii inspirovanou uspořádáním kočičího oka, která umožňuje sledování rychlých neutronů a gama záření současně. Zařízení bylo testováno ve výzkumném reaktoru TRIGA Mark II v Atominstitutu vídeňské Technologické univerzity. Nový detektor využívá vlastnosti záření šířit se po přímce předtím, než dojde k interakci s okolní hmotou. Funguje na principu zpětné projekce s detektorem umístěným za štěrbinovým kolimátorem.
Detektor poskytuje přenos dění z aktivní zóny reaktoru téměř v reálném čase a přináší cenné informace o jeho stavu. Teoreticky je také schopný poskytovat informace o intenzitě jaderných reakcí na jaderném palivu a předává operátorům velmi důležité údaje bezpečnostního charakteru. Díky umístění vně reaktorové nádoby najde využití i v případě havarijních situací, kdy pomůže operátorům identifikovat zdroj, umístění a směr úniku záření. Jak říká Malcolm Joyce, profesor jaderného inženýrství na univerzitě v Lancasteru: „Dnes je překvapivě obtížné získat zvenčí radiační snímek reaktoru v provozu. Samozřejmě je to dáno velkým množstvím stínění a malým množstvím prostoru, v kterém může být zařízení umístěno.“
Výhodou zařízení je rovněž jeho nízká váha (20 kg) umožňující snadnou přenositelnost. Zároveň má delší životnost, než dnes používaná detekční zařízení umístěná přímo uvnitř reaktoru. Ta jsou vystavena velmi nehostinným podmínkám, což jejich životnost významně zkracuje. Detektor má potenciál k využití i v malých reaktorech pro výrobu lékařských izotopů.
Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti a ČSVTS.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru