Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Moderní pohled na Hofmeisterovu iontovou řadu

oznámení tiskového odboru AV ČR

Před více než 125 lety prof. Franz Hofmeister na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze vytvořil tzv. lyotropní (později nazývanou též Hofmeisterovu) řadu iontů solí podle jejich schopnosti vysolovat vaječné bílkoviny z vodného roztoku.
Od té doby je Hofmeisterova řada používána k vysvětlení celé řady dalších efektů solí na biomolekuly, včetně denaturace bílkovin a změn enzymatické aktivity. Přesto donedávna chybělo detailní atomistické vysvětlení Hofmeisterových efektů solí a Hofmeisterova řada tak byla vědci používána spíše jako „zaklínadlo“ než prostředek k pochopení biochemické reality.
Třístránkový komentář z pera Pavla Jungwirtha a Paula Cremera shrnuje nejen historický vývoj chápání Hofmeisterových jevů, ale také moderní molekulární přístupy k jejich pochopení. Ty jsou založeny na kombinaci molekulově dynamických simulací a spektroskopických experimentů a umožňují autorům komentáře formulovat detailní vysvětlení fyzikálně chemických principů, kterými se Hofmeisterovy jevy řídí. Autoři zárověň ukazují, že moderní přístup k pochopení vlivu iontů solí na biomolekuly musí překonat zjednodušující předpoklady, které stály za formulací Hofmeisterovy řady.

Poznámka:
Hofmeisterova řada pro anionty: SO4 > CH3COO > OH > F > Cl > Br > I > NO3
pro kationty Mg > Na > K > Li > NH4 > Cs

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru