Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Na jihu Mexika nalezena první pěstovaná kukuřice

Předpokládá se, že planým předchůdcem kukuřice byla tráva teosinte vyskytující se dnes zhruba od Mexika po Nikaraguu. Teosinte ovšem existuje v několika variantách, předpokládá se ovšem, že nejpodobnější kukuřici je druh Balsas teosinte. Ta roste dnes například v údolí řeky Balsas ve středním Mexiku.

Zajímavé je, že se jedná o oblast tropické nížiny. Až dosud se spíše předpokládalo, že domestikace kukuřice se odehrála ve vyšších polohách, například v centrálním mexickém údolí (Anahuac), kde byla významná civilizační centra už v době Teotihuacanu, Toltéků, Aztéků – a ostatně se zde nachází i nynější hlavní město Mexika. Řeka Balsas ovšem teče ve státě Puebla jižně od centrální vrchoviny.

Dolores Piperno a její kolegové se prostě vypravili do údolí řeky Balsas, kde zkoumali jezerní sedimenty. Od určité doby se v nich vyskytoval pyl kukuřice, zbytky klasů (planá teosinte netvoří typické klasy) a větší množství zuhelnatělých zbytků – důkaz dávného odlesnění celé oblasti už kolem roku 5000 př. n. l. Archeolog Anthony Ranere z Temple University pak v této oblasti prozkoumal i řadu jeskyní a skalních úkrytů. A na jednom místě byly opravdu nalezeny pozůstatky osídlení z doby asi 6700 př. n. l. a především kamenné nástroje, na nichž se zachytil kukuřičný škrob. Právě to přineslo konečný důkaz, protože škrob z plané traviny teosinte má odlišné složení.

Nejstarší důkazy pěstování kukuřice pocházely dosud z doby o tisíc let mladší z dnešní Panamy. Je možné, že vrstvy u řeky Balsas jsou ještě starší, protože nástroje byly nalezeny i v nižších vrstvách, ty se však nepodařilo spolehlivě datovat.

 

Zdroj: Eurekalert

 

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru