Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nanobublinky v grafenu vytvářejí silné magnetické pole

Elektrony grafenu za určitých okolností chovají jako by byly vystaveny velmi silnému magnetickému poli… Podle Michaela Crommieho z Lawrence Berkeley National Lab (LBNL) dochází při namáhání grafenu ke vzniku nepatrných vrásek na jeho povrchu. V okolí těchto „nanobublinek“ byla naměřena magnetická indukce o síle až 300 tesla.

Další informace Computerworld.cz.

Poznámky:

Za objev grafenu byla udělena letošní Nobelova cena za fyziku.

Wkipedia.cz pod heslem grafen o chování elektronů uvádí (působí ovšem podezřele): „Dle vědeckého týmu profesora Geima elektrony v grafenu mají jiné vlastnosti, než by měly mít. U žádného jiného materiálu nebylo dosud pozorováno, že by se jeho elektrony chovaly, jakoby neměly žádnou hmotnost a pohybovaly se rychlostí světla.“

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru