Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Počasí není zase tak nahodilé

oznámení tiskového odboru AV ČR

Vědci z Ústavu informatiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z Postupimského ústavu pro výzkum dopadu klimatu vyvinuli novou matematickou a výpočetní metodu k posouzení kauzálních souvislostí změn meteorologických veličin v různých oblastech světa. Změny v teplotě, množství srážek či síle větru na jednom místě na Zemi totiž mohou ovlivnit obdobné změny i na velmi vzdáleném místě. „Porozumění těchto souvislostí je klíčová znalost, kterou potřebujeme k posouzení rizik spojených se změnami klimatu,“ vysvětluje spoluautor metody RNDr. Milan Paluš, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR. Výsledky publikoval prestižní časopis Nature Communications.

„Přestože se počasí v globálním měřítku jeví jako nahodilé, lze vypozorovat určité souvislosti. Například při vyšším tlaku ve východním Pacifiku obvykle následuje nižší tlak v monzunové oblasti Indie,“ uvedl hlavní autor metody Jakob Runge z Postupimského ústavu pro výzkum dopadu klimatu (Potsdam Institute for Climate Impact Research). „Nová metoda dokáže identifikovat, které oblasti jsou obzvlášť citlivé a propojené se zbytkem světa,“ dodává dr. Paluš.

Novou matematickou metodu lze použít k posouzení dopadu geoinženýrských zásahů nebo globálních následků lokálních extrémů počasí. Navíc může být rovněž použita ke studiu šíření informací ve finančních trzích nebo šíření vzruchů v lidském mozku.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru