Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Rh-faktor skutečně souvisí s řadou chorob

Tisková zpráva Přírodovědecké fakulty UK

Mezinárodní vědecký tým pod vedením profesora Jaroslava Flegra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uveřejnil nedávno výsledky studie, která ukazuje, že lidé s krevní skupinou Rh minus trpí celou řadou nemocí výrazně častěji než lidé Rh plus.
Publikace je jedním z výstupů rozsáhlého šetření mezi dobrovolníky, sdruženými na facebookové stránce Pokusní Králíci. V budoucnu by získané poznatky mohly pomoci při zavádění personalizované medicíny – volby způsobu léčby pacienta na základě jeho jedinečného souboru genů.

Rh faktor byl objeven v 30. letech dvacátého století, jeho biologická funkce je však zcela neznámá. Záhadou je rovněž to, jak spolu mohou na jednom území žít Rh pozitivní a Rh negativní osoby, když Rh pozitivní děti Rh negativních matek ještě donedávna umíraly na zhoubnou anémii. Starší hypotéza předpokládá, že trvalé spolužití Rh negativních a pozitivních osob je možná pouze tehdy, když jedinci nesoucí jednu kopii genu pro pozitivitu a jednu pro negativitu, tzv. Rh pozitivní heterozygoti, vykazují nějakou výraznou výhodu oproti jedincům nesoucím dvě stejné kopie Rh genu (homozygotům).

Skoro půl století se však takovou výhodu nepodařilo odhalit. V roce 2008 tým Jaroslava Flegra prokázal, že Rh pozitivní heterozygoti jsou ve srovnání s Rh negativními homozygoty chráněni proti některým vlivům nákazy parazitickým prvokem toxoplasmou. Nová studie uveřejněná v časopise PLoS ONE však navíc ukazuje, že se tato ochrana vztahuje na celou řadu nemocí, konkrétně některá alergická, hematologická a imunitní onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, ale také některá onemocnění neurologická a neuropsychiatrická.

Vyšší riziko onemocnění u Rh negativních osob se týká třeba tak rozšířených onemocnění, jako jsou revmatická artritida, skolióza a akutní i chronická průjmová onemocnění. Výzkum byl proveden v roce 2014 na 3 130 českých a slovenských dobrovolnících sdružených kolem facebookové stránky Pokusní králíci.

Reference:
Flegr J, Hoffmann R, Dammann M (2015) Worse Health Status and Higher Incidence of Health Disorders in Rhesus Negative Subjects. PLoS ONE 10(10): e0141362.doi:10.1371/journal.pone.0141362

Poznámka PH: Podobné „hry bez vítěze“ podle všeho udržují i existenci samotných krevních skupin; různé heterozygotní kombinace mohou být v určitém prostředí výhodnější, žádná skupina pak nemůže zcela převládnout.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru