Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nový rychlý množivý jaderný reaktor v Indii

***tisková zpráva České nukleární společnosti

V indickém jaderném výzkumném a vývojovém středisku v Kalpakkamu ve státě Tamil Nadu na jihu Indie byl začátkem prosince instalován prototyp rychlého množivého reaktoru (PFBR) o výkonu 500 MWe. Podle vědců ve zdejším Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) jde o podstatný krok ve snaze dokončit konstrukci první jaderné elektrárny tohoto typu v zemi.
Montáž reaktorové nádoby, které byla již před tím podrobena všem nezbytným zkouškám při simulovaném provozu, znesnadňovalo špatné počasí. Silný vítr rozkýval nádobu zavěšenou na lanech, ale nakonec vše proběhlo úspěšně. Reaktorová nádoba váží 206 tun a její přemístění na místo konečné montáže trvalo 9 hodin.
Nyní je tedy vše připraveno ke konečnému dokončení stavby. Potrubí chladicího okruhu bude naplněno tekutým sodíkem. Při zkouškách okruhu bylo použito 1000 tun sodíku a zařízení obdrželo všechna potřebná povolení regulačních úřadů.
Nový reaktor o výkonu 500 MWe bude sloužit k výrobě elektřiny od září roku 2011, dodávky budou směřovat do několika indických států včetně Tamil Nadu. Ve středisku IGCAR nyní pracují na projektech šesti dalších množivých reaktorů.
Rychlé množivé reaktory dokáží využít jadernou energii mnohem lépe než dosavadní typy reaktorů. Palivem je tu plutonium ve směsi oxidu plutoničitého a uraničitého. Během provozu reaktor vyprodukuje více nového plutoniového paliva, než kolik ho sám spálí. Rychlý množivý reaktor nemá moderátor, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých neutronů. Aktivní zóna tvořená svazky palivových tyčí je obklopena „plodivým“ pláštěm z uranu. V rychlém množivém reaktoru se uvolňuje až desetkrát více tepla než u klasických pomalých reaktorů. Chladivem je sodík, který ze sekundárního okruhu proudí do parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru.

autor Václav Hanus, prezident ČNS


 
 
Nahoru
 
Nahoru