Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Slavnostní otevření laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

oznámení Tiskového odboru AV ČR

Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc., a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Laserové centrum HiLASE je jedním z velkých investičních projektů Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Zabývá se experimentálním vývojem nové generace diodově čerpaných pevnolátkových laserů s vysokou energií v pulzu a zároveň vysokou opakovací frekvencí. Projekt HiLASE v budoucnu usnadní výrobu mnoha průmyslovým podnikům. K jeho potenciální nabídce se řadí například testování odolnosti optických materiálů, zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, prototypování kompaktních zdrojů rentgenového záření pro EUV litografii, přesné řezání, vrtání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl, vývoj a optimalizace technologií laserového mikro-obrábění a čištění povrchů. Realizace tohoto projektu s rozpočtem cca 800 mil. Kč je z 85% financována prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z fondů Evropské Unie, 15 % finančních prostředků jde ze státního rozpočtu ČR.

Mezinárodní význam projektu
Projekt úspěšně realizuje zkušený mezinárodní tým vědců ve spolupráci s významnými zahraničními výzkumnými institucemi. Do budoucna by mělo centrum HiLASE přitáhnout do České republiky další vědecké kapacity z celého světa a zároveň nabídnout atraktivní pracovní uplatnění pro mladé vědecké talenty z technických univerzit v ČR. Prof. Jiří Drahoš ve svém projevu zmínil rozvoj francouzského města Grenoblu, který byl přímo spjat s vybudováním velkých vědecko-výzkumných infrastruktur, rozvojem univerzit a platforem spolupráce. Popřál projektu HiLASE, obci Dolní Břežany a celému regionu, aby i zde došlo do budoucna k obdobnému rozvoji. Dosavadní spolupráci shrnula náměstkyně MŠMT Petra Bartáková: „MŠMT se bude maximálně snažit, aby byla realizace projektu zdárně dokončena. Z pohledu ministerstva je klíčové, aby byl využit obrovský potenciál projektu i v době jeho udržitelnosti“.

Potenciál pro český průmysl a konkurenceschopnost ČR
„Lasery s parametry, které vyvíjíme a stavíme v HiLASE, na trhu neexistují a nedají se nikde koupit. V žádné laboratoři na světě nejsou ani ve formě prototypů. Naším hlavním cílem je vývoj originální laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Naše lasery budou podstatně silnější, výkonnější, kompaktnější a stabilnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná. Aktivně rozvíjíme spolupráci s průmyslem a inovativními firmami.“, říká koordinátor a vědecký garant projektu Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Význam projektu pro konkurenceschopnost ČR dále vyzdvihl náměstek MPO ČR Tomáš Novotný: „ Aktivity pracoviště mají přímý dopad na rozvoj konkurenceschopnosti ČR. Již nyní je patrné, že pracoviště dobře komunikuje s průmyslovou sférou. Komunikace mezi vědecko-výzkumnou základnou a průmyslovými podniky je klíčová pro další rozvoj inovačních odvětví. Proto se bude MPO snažit maximálně podpořit dialog mezi oběma sférami“.

Prof. Jan Řídký poukázal zejména na synergické efekty s projektem ELI Beamlines: “Záměrem bylo, aby se oba projekty FZÚ AV ČR lokalizované v Dolních Břežanech maximálně doplňovaly, což se již v praxi potvrzuje. Jsem velmi rád, že se podařilo zdárně dokončit stavební část projektu. Velmi děkuji celému pracovnímu týmu za velké nasazení při realizaci projektu.“

Přínos pro další rozvoj regionu
Pracoviště HiLASE vzniklo na území zanedbaného zemědělského brownfieldu. Díky realizaci projektu HiLASE a zároveň sesterského projektu ELI Beamlines tak dojde k revitalizaci velkého prostoru v samém centru obce. Obec Dolní Břežany se velmi dynamicky rozvíjí a vedení obce plně podporuje realizaci obou projektů Fyzikálního ústavu AV ČR, které zásadně přispívají k proměně obce směrem k příjemnému vědeckému městečku s bohatou historií, které má svým obyvatelům rozhodně co nabídnout. Velký dopad na další rozvoj obce a regionu zdůraznil i kardinál Dominik Duka, který požehnal projektu i mezinárodní vědecké spolupráci a popřál hodně úspěchů při další realizaci.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru