Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Součástky z feromagnetických polovodičů

oznámení Tiskového odboru AV ČR

Zároveň vedl k objevům nových efektů a nových principů fungování experimentálních mikro-elektronických a opto-elektronických součástek. Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy a z Velké Británie zveřejnili široké shrnutí tohoto živého oboru fyziky pevných látek v časopise Reviews of Modern Physics.

Feromagnetické polovodiče představují atraktivní třídu materiálů, které v sobě umožňují integrovat principy fungování mikro-elektronických a opto-elektronických součástek založené na náboji a spinu elektronů. Polovodičové křemíkové mikroprocesory jsou typickým příkladem široké škály součástek založených na náboji. Využívají možnost nabízenou polovodiči, kterou je snadné elektrické ovládání a detekce jejich nábojového stavu reprezentujícího nuly nebo jedničky. Součástky založené na spinu pracují na zcela jiném principu. V některých materiálech, např. v železe, se spiny elektronů spontánně orientují jedním směrem, což následně vytváří magnetismus takového materiálu. Poloha severního a jižního pólu magnetu může též sloužit pro ukládání nul a jedniček. Tato technologie umožnila celou řadou aplikací v oblasti pamětí včetně počítačových pevných disků. Feromagnetické polovodiče se dokáží chovat zároveň jako polovodivý křemík i jako magnetické železo a nabízejí tak jedinečnou možnost, jak zkoumat mikroelektronické funkce založené na náboji a spinu v jednom materiálu.

Mezinárodní renomé českých vědců v oblasti výzkumu feromagnetických polovodičů, které dokládá i pozvánka k sepsání souhrnné práce pro časopis Reviews of Modern Physics, je výsledkem desetiletí materiálového výzkumu a přípravy nano-součástek, magnetických elektrických a optických měření a komplexního teoretického modelování.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru