V ČR už tři roky klesá podpora aplikovaného výzkumu

Aktuality |

Průmysl a vědecká obec spolu málo spolupracují, roztříštěný je i systém řízení a financování.
tisková zpráva Asociace výzkumných organizací

Finanční podpora určená pro aplikovaný výzkum klesá v České republice už třetí rok po sobě a zatím se nepodařilo tento vývoj změnit. Na úbytek peněz pro výzkumné a vývojové aktivity, které přinášejí bezprostřední efekt především českému průmyslu/hospodářství, upozorňují dlouhodobě výzkumné a inovační firmy sdružené v Asociaci výzkumných organizací (AVO). Vědoma tohoto problému si je i státní správa, přesto zatím nebylo přijato žádné konkrétní řešení.

„Zhruba od roku 2012 se u nás začalo tvrdit, že si firmy mají aplikovaný výzkum platit samy. Jenže podobně se nechová žádný vyspělý stát světa. Přitom my nestojíme s nataženou rukou, abychom požadovali absolutní finanční podporu naší činnosti. Pracujeme pro firemní sektor, což nám přináší větší část prostředků, vyděláme si na sebe, ale aplikovaný výzkum se bez částečné podpory státu prostě neobjede,“ uvedl Ing. Libor Kraus, prezident AVO a spolumajitel jedné z privátních výzkumných organizací z tohoto oboru – COMTES FHT sídlící v Dobřanech.

AVO kupříkladu vadí, že rozpočet Technologické agentury ČR, přes níž měl být aplikovaný výzkum též částečně financován, stagnuje. Dále byly také zastaveny podpůrné programy řady ministerstev (průmyslu, zemědělství či dopravy aj.). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pak letos nevyhlásilo žádný grant na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, jakým byla v minulosti například Eureka. „ Aktuálně se sice rýsuje cca 300 milionů Kč z programu TRIO, jež má do konce listopadu vyhlásit MPO, což je ale žalostně málo a navíc nic dalšího na obzoru prostě není. Přesto si myslíme, že financí na podporu výzkumu a vývoje v ČR je dost, jen se špatně rozdělují,“ dodal L.Kraus k aktuálnímu zhruba polovičnímu snížení částky (z 5 mld. Kč na současných cca 2,5 mld. Kč a příští rok až na třetinu), jímž stát přispívá na aplikovaný výzkum.

Zástupci státní správy o tomto trendu ví. „Stále platí, že celkově aplikovaný výzkum a jeho podpora v ČR klesá a je nepoměrně nižší než podpora základního výzkumu,“ zdůraznil například na konferenci Dvacet pět let výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pořádné u příležitosti čtvrtstoletí založení AVO náměstek MPO Tomáš Novotný. Podle něj by se tento stav mohlo podařit změnit za pomoci evropských fondů, z nichž se zatím aplikovaný výzkum příliš nefinancoval.

Nedávno zveřejněná analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR pak konstatovala, že zaostáváme právě v aplikovaném výzkumu. Podle ní průmysl a vědecká obec spolu málo spolupracují, roztříštěný je i systém řízení a financování. „Obecně veřejná sféra a subjekty stojící mimo AVO se míjí s tím, co průmysl potřebuje. Poslední statistické údaje zveřejněné v říjnu jasně odkryly, jak se využívají peníze ve výzkumu a vývoji a je to tristní pohled. Musíme okamžitě nastavit pravidla pro to, aby výsledky výzkumu a vývoje byly komercializované. A na to nepotřebujeme vymýšlet žádnou další novou strategii,“ uvedl taktéž na výše zmíněné konferenci zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, podnikatel Zbyněk Frolík.

***

Asociace výzkumných organizací (AVO) byla založena v roce 1990 v Brně. Nyní sdružuje cca 80 privátních i státních výzkumných ústavů či inovačních firem, které aktuálně zaměstnávají více než 7000 zaměstnanců, převážně vysoce kvalifikovaných odborníků. Tyto společnosti se věnují především aplikovanému (částečně ale i základnímu) výzkumu, jehož výsledky využívají výrobní firmy prakticky ze všech oborů průmyslu, zemědělství, chemie, potravinářství či zdravotnictví aj. AVO je mimo Akademii věd (AV) a univerzity jedním ze třech základních pilířů výzkumu a vývoje v ČR. Výzkumné a vývojové aktivity členů AVO jsou z velké části financovány především privátními finančními zdroji.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.