Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


V Kazachstánu má vzniknout mezinárodní banka obohaceného uranu

oznámení České nukleární společnosti

Celkem by měla spravovat až 80 tun nízko obohaceného uranu.
Během první dekády 21. století vznikly celkem tři iniciativy zaměřené na vytvoření mezinárodních rezerv nízko obohaceného uranu pro potřeby mírového jaderného průmyslu. Jako první oznámily záměr poskytnout třetím zemím jistotu dodávek čerstvého paliva Spojené státy americké v roce 2005. Jako základ mělo posloužit přes 17 tun vysoko obohaceného uranu, který USA postupně v letech 2007 až 2012 přepracovaly na nízko obohacený. Uranová banka AFS (American Assured Fuel Supply) před dvěma lety program rozšířila i pro americké reaktory a bude disponovat až 230 tunami obohaceného uranu. V roce 2009 schválila rada MAAE ruský návrh na vytvoření uranové banky v rámci Mezinárodního centra pro obohacení uranu (IUEC) v Angarsku. V ruské bance je členským státům MAAE k dispozici 120 tun uranu obohaceného na 2 až 4,95 %. Poslední v řadě iniciativ je společná dohoda mezi MAAE a Kazachstánem.
Do výběrového řízení na hostitelskou zemi pro uranovou banku LEU (Low Enrichment Uranium Bank), vyhlášeného MAAE v roce 2011, se přihlásil pouze Kazachstán. Zařízení by mohlo vzniknout v průmyslovém městě Ust-Kamenogorsk na východě země. MAAE zatím podnikla sérii 12 návštěv ve zvažované lokalitě i v hlavním městě Astana. Vyjednávání by měla být uzavřena do konce roku 2013. Rozpočet projektu je 150 milionů dolarů, které MAAE hodlá vybrat ve formě dobrovolných příspěvků od nejrůznějších zemí a organizací. Například americká nevládní organizace NTI (Nuclear Threat Initiative) přislíbila uhradit částku 50 milionů dolarů, Evropská unie zaslala 20 milionů eur, Kuvajt a Spojené arabské emiráty po 10 milionech dolarů.
Mezinárodní uranová banka v Kazachstánu nabídne až 80 tun materiálu pro výrobu paliva. Kritéria pro vydání obohaceného uranu budou stejně jako v případě dalších uranových bank velmi přísná. Případní zájemci musí být členy MAAE, mít podepsanou úmluvu o nešíření jaderných zbraní a nesmí provozovat žádné závody na obohacování uranu nebo přepracování paliva.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru