Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Vliv univerzit podle algoritmu PageRank: Vyhrála Cambridge

tisková zpráva Univerzity Karlovy v Praze

Žebříček publikoval prestižní MIT Technology Review a Univerzita Karlova obsadila v hodnocení více než 1000 univerzit 34. místo.

Žebříček, který sestavili vědci z francouzské University of Franche-Comte, hodnotí světové univerzity podle toho, jakým způsobem je o nich referováno na sociální síti Wikipedia. Nový žebříček při hodnocení univerzit využívá algoritmu Pagerank, který společnost Google používá při hodnocení jednotlivých internetových stránek a výsledků vyhledávání. Tento způsob hodnocení poskytuje nový pohled na to, jak hodnotit univerzity bez toho, aby se ve výsledcích projevily předsudky hodnotitelů.

Způsob hodnocení Pagerank je aplikován na články zmiňující univerzity na sociální síti Wikipedia. Každá univerzita je hodnocena podle článků, které na ní na Wikipedii odkazují. Vědci tímto způsobem podrobili všech 24 jazykových vydání Wikipedie. Zkoumaná databáze obsahovala 4 miliony článků v angličtině, 1,5 milionu článků v němčině a zhruba milion článků ve francouzštině, nizozemštině, italštině, španělštině či ruštině. Vědci rovněž zkoumali články v čínštině, hebrejštině či maďarštině.

Na základě zjištění patří mezi tři nejvlivnější světové univerzity University of Cambridge, University of Oxford a Harvard University. Univerzita Karlova v žebříčku obsadila 34. místo, brněnská Masarykova univerzita skončila na místě 231. a Vysoká škola ekonomická obsadila 988. místo.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru