Biologické principy ochrany přírody

Biologie |

Ochrana přírody je pojem, za nějž jsme v dnešní době zvyklí vydávat ledacos. Při jeho použití se nám může evokovat řada významových rovin, hnutím Brontosaurus počínaje a extrémistickými představiteli některých “ekologických” hnutí kon ...
Ochrana přírody je pojem, za nějž jsme v dnešní době zvyklí vydávat ledacos. Při jeho použití se nám může evokovat řada významových rovin, hnutím Brontosaurus počínaje a extrémistickými představiteli některých “ekologických” hnutí konče. Právě proto, že zmatení pojmů a často záměrná demagogie u nás silně zapracovaly, je velmi chvályhodný počin vydání publikace, jež se zabývá ochranou přírody v jednom z jejich užších a “pravověrnějších” vymezení – koneckonců, originální název “A primer of censervation biology” hodně o tomto pojetí vypovídá.

Kniha pojednává o principech ochrany přírodního dědictví našeho ekosystému na základě jasné definice jeho hodnoty – za základní míru je považována tzv. biodiverzita, tedy veškeré bohatství organických forem, a základním cílem je tuto pestrost zachovávat. V úvodu publikace je čtenář seznámen se zdůvodněním základní koncepce, vymezením základních pojmů a je mu rovněž zdůrazněn mezioborový charakter tohoto pojetí. Obsahem Kapitoly 1 jsou tak vědecká východiska, filosofické roviny, základní pojmy např. ze systematiky či ekologie a také nezbytné ekonomické aspekty.
Další části publikace se již blíže zabývají základními tématy, souvisejícími s biodiverzitou – od popisu principů jejího ohrožení se dostáváme k metodice ochrany na různých ekologických úrovních, od druhů přes populace ke společenstvům. Kapitoly zahrnují popisy velké řady přirozených jevů, metodiky výzkumu a monitorování i postupy při aktivní ochraně. Poslední (pátá) část je zaměřena na legislativní tematiku ochrany přírody a širší pojetí ve formě teorie trvale udržitelného života.
Knihu považuji za velmi zdařilou a rád bych zdůraznil proč. V první řadě je publikace velmi “moderně” napsána – zahrnuje skutečnou syntézu potřebných vědomostí na nejširší mezioborové úrovni, neboť tato je u tak komplexní problematiky nezbytná. Dále jsou zde velmi dobře a zřetelně vymezovány pojmy či koncepce, takže po přečtení je vyloučena např. v našich krajích tradiční záměna ekologie s ochranou přírody či environmentalistikou. Za velmi dobré rovněž považuji paralelní uvádění anglických odborných termínů u českých ekvivalentů, neboť tento přístup vylučuje nedorozumění při konfrontaci s cizojazyčnou literaturou. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že kniha obsahuje nejaktuálnější pojetí jak hlavní problematiky, tak dílčích speciálních problematik. Díky velmi povolanému překladatelskému týmu se rovněž knize dostalo úpravy pro podmínky, jež jsou důvěrně známy tuzemskému čtenáři.
Pokud vám problematika přírodního bohatství není lhostejná, považuji tuto knihu za nezbytné čtení a zdůrazňuji, že je velmi dobře napsána pro nejširší čtenářskou obec. Navíc, srovnatelnou publikaci v češtině v takto širokém, syntetickém pojetí budete jen těžko hledat.

(Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková: Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha, 2001, 1. vydání)
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.