Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Černá barva kůže jako adaptace námořníků?

Proti jednoduché výše zmíněné představě představě stojí jako určitá námitka, že za fyzickým vzhledem lidských populací stojí nejen bezprostředně přírodní, ale i pohlavní výběr (tento názor propagoval např. J. Diamond ve své knize Třetí šimpanz). Nicméně to je spíše pohled doplňující než striktně konkurenční. Pak je zde ale ještě důležitější připomínka. Ty podle všeho nejarchaičtější populace Homo sapiens, Khoisané (Křováci, Hotentoti…) a Pygmejové mají spíše pokožku žlutohnědou než černou, a to žijí na africkém slunci po celou dobu. Pro lov a sběr v savanách nemusí být tmavá barva kůže tedy nutná.

Černou pokožku mají někteří obyvatelé Malajského poloostrova, Nové Guineje, Austrálie či Andamanských ostrovů. Zřejmě zde o celkem izolované potomky první migrační vlny, která odněkud z Etiopie vyrazila před asi 60 000 lety – a to po moři. Byli to převážně rybáři.

(podrobně viz: Aktuální pohledy na vznik Homo sapiens)

Takže černá barva pleti může být adaptace ne na samotnou Afriku/tropy, ale na moře, život na plážích a plavbu v kanoích, kde je ochrana proti slunci zvlášť kritická. S touto teorií přišel britský zoolog Jonathan Kingdon. Podle jeho názoru by tedy „černí“ obyvatelé Afriky byly podobně jako my potomky námořníků z oblasti Afrického rohu, kteří se začali šířit i do kontinentálních oblastí, odkud vytlačovali Khoisany. Dokonce může jít i o námořní migranty, kteří Afriku opustili a zase se do ní vrátili.

 

Zdroj: Matt Ridley: The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Fourth Estate, 2010

(ke knize se ještě podrobněji dostaneme, až vyjde v češtině)

 

Poznámky: Působí to dost netradičně, „africké černošské kultury“ si s mořem nespojujeme (viz třeba i Madagaskar osídlený z Indonésie). Jak je to s barvou pleti u jiných námořních kultur, Féničanů, Řeků, Vikingů, Polynésanů… – i když zde lze namítnout, že selekce nebyla tak dlouhá, eventuálně že lidé už chodili lépe oblečení apod., takže je ochránit před sluncem stačila technologie.

Z jiného úhlu pohledu – pokud lidé s tmavou pletí kdysi dávno pobřeží opustili, proč nezačala selekce působit zpětně proti barvě? (Izolované „černé“ populace z Asie nejsou žádní námořníci, to by ostatně nebyli izolovaní.)

Archeologie nám v úvahách o dávných migracích bohužel moc nepomůže, doklady o rybářských kulturách před cca 60 000 lety jsou téměř nulové – právě proto, že sídla na tehdejším pobřeží jsou dnes pod mořskou hladinou.

 

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru