Český příspěvek v boji proti AIDS

Biologie |

Nejvyšší orgán pro schvalování léků v USA přijal další český preparát - lék proti AIDS. Nový lék zvaný Viread je léková forma nového účinného preparátu tenofoviru (resp. jeho profarmaka tenofovir disoproxilu), která je nyní v USA schv ...
Nejvyšší orgán pro schvalování léků v USA přijal další český preparát – lék proti AIDS. Nový lék zvaný Viread je léková forma nového účinného preparátu tenofoviru (resp. jeho profarmaka tenofovir disoproxilu), která je nyní v USA schválena pro použití k léčení pacientů s AIDS. Preparát s generickým názvem tenofovir objevila skupina RNDr. Antonína Holého, DrSc., v rámci programu systematického výzkumu nukleotidových antimetabolitů.
Společný projekt s virologickým pracovištěm Katolické univerzity v Leuvenu v Belgii existuje již 15 let a vede ho prof. Erik De Clercq. Jeho výsledkem je objev tří původních strukturních skupin nového typu léčiv účinných proti velké skupině virových onemocnění.
Medicína má dnes k dispozici řadu léků, které mohou v mnoha případech zpomalit nebo zastavit rozvoj onemocnění AIDS. Kombinací tří až čtyř léků se v příznivém případě může dosáhnout stavu, kdy již nelze přítomnost viru v krvi prokázat. Proti působení těchto léků však velmi často vznikne rezistence: virus HIV totiž snadno pod jejich vlivem vytváří mutanty. Proto je zapotřebí stále vyhledávat nové léky, i když působí na stejném principu jako léky již používané. Do skupiny tzv. nukleosidových inhibitorů reverzní trankriptasy (klíčový enzym životního cyklu HIV) patří vedle známého zidovudinu příbuzná léčiva didanosin, stavudin, abacavir a zalcitabin, k jiné skupině léků – inhibitorů aspartátové proteázy – používaných v uvedené kombinaci, patří navzájem podobně působící saquinavir, nelfinavir, ritonavir, indinavir a lopinavir.
V říjnu 2001 schválil nejvyšší orgán pro schvalování nových léčiv v USA (FDA – Food and Drug Administration) žádost farmaceutické firmy Gilead Sciences z Kalifornie o povolení nového léku Viread určeného k léčení AIDS. Firma Gilead Sciences již také požádala o registraci Vireadu v Evropské unii prostřednictvím EMEA (Evropská agentura pro vyhodnocování léků). Schválení se očekává během tří měsíců.
Viread jako lék je nejen účinný, bez prokázaných kontraindikací s jinými léky, ale také velmi šetrný, protože se jej užívá pouze jedna tableta denně. Byl otestován na více než 5000 pacientech v USA, Kanadě, Francii, Irsku, Itálii, Německu, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii. Závěr těchto zkoušek byl jednoznačný: Viread se osvědčil i u těch pacientů, u kterých již léčba jinými preparáty selhávala. Jeho vývoj byl navíc velmi rychlý, trval pět let, ve srovnání s běžnými deseti.
Jak zdůraznil na tiskové konferenci Norbert Bischofberger, PhD.: "Jeho vznik je dokladem skvělé mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje nových léčiv a obrovským úspěchem Akademie věd ČR, resp. celé české vědy".

Zdroj: Akademický bulletin 12/2001, http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/ab/2001/12/ab.htm.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.