Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Databáze DNA umožní lidem vyhledat na internetu své příbuzné

***tisková zpráva společnosti Genomac
Velký zájem lidí o genetické testy pro určení původu, které společnost Genomac nabízí od loňského léta, přivedl laboratoř k založení banky pro uchovávání genetických informací. Česká národní genografická DNA databáze, jak ji společnost Genomac nazvala, nyní umožní lidem dokonce on-line vyhledávání svých genetických příbuzných na internetu na adrese http://www.genograf.cz. Tuto ojedinělou službu začala laboratoř Genomac nabízet právě v těchto dnech.

„Podstatou této služby je vzájemné porovnávání jednotlivých DNA profilů a vyhledávání společných genetických znaků, které určují příbuzenský vztah. Pokud tedy někdo pátrá po svých příbuzných, může si nechat udělat genetický profil na základě odběru vzorku DNA a ten pak nechat porovnat s profily z DNA databáze,“ vysvětlil vedoucí marketingu společnosti Genomac Jan Zástěra. Podle něho je ke každému genetickému profilu přiřazen identifikační kód, který s sebou nese genetickou informaci, čímž je zaručena naprostá anonymita při práci s informacemi databáze. Teprve v případě, že si lidé mezi sebou najdou shodné znaky, mohou vzájemně požádat o odtajnění kódů, a tedy zveřejnění majitele DNA profilu.

Nová DNA databáze však bude mít v budoucnu daleko širší využití. „Genetika má před sebou obrovskou budoucnost. Vědecké týmy po celém světě přinášejí nepřetržitě nové poznatky z výzkumu DNA. Naše databáze DNA profilů zcela jistě poslouží celé škále výzkumů v oblasti medicíny či genografie,“ uvedl generální ředitel společnosti Genomac Marek Minárik, jehož tým spolupracuje na řadě výzkumných úkolů s předními medicínskými centry v České republice. Podle Minárika bude možné DNA databázi využívat například pro populační monitoring specifických DNA variací pro včasnou diagnostiku nádorových onemocnění či vývojových vad anebo jako srovnávací soubor při výzkumu nových mutací zodpovědných za dědičná onemocnění.

Databáze Genomacu nyní čítá téměř pět tisíc DNA vzorků a každý týden jejich počet výrazně roste. Do tří let by mohla laboratoř získat podle svých předpokladů až 10 tisíc vzorků, přičemž jednat o spolupráci chce i s dalšími pracovišti, které se výzkumem DNA zabývají.

Profil společnosti Genomac International:

· Společnost Genomac International, s.r.o. byla založena na podzim roku 2001 a od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikace a příbuznosti. V současné době je firma největším poskytovatelem genetických testů v České republice.
· Laboratoř se také dlouhodobě zabývá analýzou DNA pro výzkum a testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a pro predikci účinnosti jejich léčby. Například těhotným ženám umožňuje společnost provádět testy DNA pro zjištění dědičných onemocnění jako trombofilie, cystická fibróza, fenylketonurie, hemochromatóza a další.
· Genomac je nyní také největší českou soukromou laboratoří provádějící aplikovaný výzkum nádorových onemocnění v oblasti prediktivní molekulární onkologie.
· Vedle vývoje vlastních technologií společnost poskytuje servis v oblasti DNA sekvenování, genotypování a fragmentační analýzy.

***


Odhad skladby české populace na základě údajů z databáze Genomac

***

Poznámky z tiskové konference firmy
– 95 až 100procentní shoda z 12 dnes zjišťovaných markerů chromozomu Y, které se nyní stanovují, odpovídá příbuzenství maximálně před 50-60 generacemi (cca 16. stol., kde končí většina dohledatelných rodokmenů)
– databáze mitochondriální DNA se začně dělat na podzim; z tohoto důvodu se ještě nedělalo srovnání příbuznosti podle mtDNA a chromozmu Y.
– Genomic si zakládá na své kapacitě, jsou schopni zpracovat 2 000 vzorků denně
– získaná data snad časem půjde využít i například v ontogenomice (je v ČR, kde je např. větší výskyt rakoviny prsu, také větší výskyt určitých genů?) a kriminalistice (ukáže se, jak je který marker u nás rozšířený a jak je tedy eventuální na něm založený důkaz v kriminalistice silný)
– na stejné téma viz starší text na Science Worldu Vzniká česká databáze Y DNA (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/7908265679842739C125728900441FC6)
– rozhovor o genografii vyjde v čísle 7-8/2007 Business Worldu (http://www.bw.cz), který se objeví koncem tohoto měsíce.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru