Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kdy bylo v Evropě nejméně lesů?

Například Střední Evropa zarostla lesem po skončení poslední doby ledové, od mezolitu byl ale les již mýcen. Od té doby (respektive od neolitu) zde již prakticky neexistuje žádná původní krajina.

V době raného středověku došlo v důsledku ochlazení ještě jednou k návratu lesa. Mnoho polí bylo opuštěno, také v důsledku vylidnění území a posunů obyvatelstva k jihu během stěhování národů.

Naopak ve vrcholném středověku ve Střední Evropě podíl lesa poklesl pod 20 % veškeré obdělávané půdy – dnes dosahuje 30 % a současnost by se vzhledem k trendům dala přímo pokládat za zlatý věk lesa. Sice i nadále přetrvává stav z vrcholného středověku, kdy lesy jsou spíše „ostrovy“ v zemědělské (a nověji zastavěné) půdě, nicméně ostrovů přibývá.

 

Zdroj: Wolfgang Behringer: Kulturní dějiny klimatu, Paseka 2010

 

Poznámky:

– Ostatně podíl zalesnění stoupá i celosvětově.

– To samozřejmě neznamená, že musíme být nadšeni třeba smrkovými monokulturami.

– Zajímavá je v tomto ohledu i etymologie: kolik místních názvů nějak upomíná na mýcení či vypalování lesa? Autor uvádí příklady z angličtiny, němčiny a francouzštiny, jak to vypadá v češtině?

 

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru