Malý memetický slovník: Vzory a jejich obrazy

Biologie |

Tak jako každý vědní obor, i memetika si postupně vypracovává vlastní odbornou terminologii. Pokud chcete přesněji rozumět některým článkům na našem serveru,ale zejména pokud hodláte sami číst na Internetu či v odborném tisku texty o ...
Tak jako každý vědní obor, i memetika si postupně vypracovává vlastní odbornou terminologii. Pokud chcete přesněji rozumět některým článkům na našem serveru,ale zejména pokud hodláte sami číst na Internetu či v odborném tisku texty o memetice, snad vám přijdou vhod definice některých základních termínů, označujících vztah mezi vzorem a jeho obrazem…

Následující text berte spíše jako námět na úvahu a poznámky na okraj než jako nějaké "tvrdé" definice. Memetika je teprve mladá věda, nemá ustálenou a formalizovanou terminologii. Nicméně je užitečné znát význam některých pojmů.
Pokud si čtete anglicky psané memetické texty, narazíte často na termín

signifier (označovač?, značitel :-), nejlépe asi ve významu vzor)

Jde např. o slovo nebo o triplet (kodon) DNA, někdy se také označuje jako

token (známka, označení)

nebo

marker (značka).

Prostředkem k přenesení znaku je pak tzv.

sign vehicle.

Tento výraz se používá v různých podobách, může znamenat totéž co token, ale také přímo člověka (dle Dawkinse jsou lidé vlastně vehicly – vozítka – k přepravě genů)

Signified

je část, která je modelována. Někdy se pod tímto termínem myslí také něco na způsob smyslu/významu značky/vzoru(takže jde například o předmět, který pojmenováváme, nebo o modré oči, které jsou důsledkem nějakého genu).
Vztah mezi vzorem a jeho projevem (signifier-signified — pro tuto relaci se také můžete setkat s výrazem motivation) může mít několik podob, které jsou v angličtině obvykle označovány jako

lawful (právoplatný)

Tato "nejužší" varianta znamená vztah trvalý, neměnný, nezávislý na systému. Příkladem je kauzalita v přírodních vědách. Vlastně jde jen extrémní podobu následující kategorie

proper (vlastní)

Proper vyjadřuje střední stupeň podobnosti-determinance – např. portrét se “skutečně” podobá portrétované osobě. Výše popsaný případ pak dle memetiků spadá do kategorie

icon (ikona)

Dalším příkladem tohoto druhu podobnosti (icon) je třeba mapa, která je nějakým způsobem opět podobná zobrazovanému teritoriu. Kromě kategorie icon spadá do tohoto vztahu např.

index

V takovém případě je působení dáno něčím na způsob příčiny nebo alespoň volné souvislosti existující ve fyzikálních zákonitostech. Např. kouř je indexem ohně.
Posledním případem vazby signifier-signified je vztah

symbloic (symbolický)

Vztah je v tomto případě charakterizován spíše dohodou (arbitrariness). Existuje například vztah mezi slovem a předmětem, který označuje. Slovo je symbolem pro věc (semantic relation).
Mimochodem, existují však i slova onomatopoická ("haf"), kdy zvuk nějakým způsobem koresponduje s označovaným předmětem. Je obecně vztah mezi slovem a věcí, kterou představuje, pouze předmětem dohody, nebo vyjádřením jakýchsi hlubších souvislostí? Tato otázka je řešena od Platónova dialogu Kratylos, stanovisko Platóna i pozdějších lingvistů je však spíše záporné: Nejde o žádné niterné a mystické souvislosti, ale pouze o věc dohody…
Nicméně — i arbitrární slova jsou v rámci systému “povinná”. Pro označení jevu X v jazyce Y musíme použít určitý výraz. Každopádně však symbolický vztah platí pouze v rámci určitého systému. (Otázkou na okraj pak ovšem je, zda vůbec něco platí zcela obecně, bez zasazení do jakéhosi rámce)…
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.