Mendelův klášter jako místo oslav zrození genetiky

Biologie |

V květnu roku 2002 bude v Brně otevřena výstava věnována zakladateli genetiky Gregoru Johannu Mendelovi. Výstava na téma "Génius genetiky, oslava G. J. Mendela prostřednictvím vědy a umění" je první částí ambiciózního projektu, který ...
V květnu roku 2002 bude v Brně otevřena výstava věnována zakladateli genetiky Gregoru Johannu Mendelovi. Výstava na téma "Génius genetiky, oslava G. J. Mendela prostřednictvím vědy a umění" je první částí ambiciózního projektu, který mj. vystaví historické artefakty z Mendelova života, zapůjčené z mnoha sbírek, v klášteře sv. Tomáše v Brně.
Projekt vznikl z iniciativy Augustiniánského opatství, jehož býval Mendel opatem, ve spolupráci se sekcí Moravského muzea v Brně zvanou Mendelianum a odbornými kurátory vědecko-umělecké agentury Artakt, profesorem Martinem Kempem a Marinou Wallace z Univerzity v Oxfordu. Výstava představí rozsáhlou sbírku předmětů a dokumentů užívaných Mendelem během jeho brněnských výzkumů, např. optické přístroje, botanické nákresy a jeho knihy. Většina z nich dosud nebyla představena veřejnosti. Díky pomoci John Innes Centre v Norwichi bude rovněž obnovena Mendelova experimentální zahrada.
Dlouhodobým záměrem projektu je založit v brněnském klášteře muzeum genetiky a konferenční centrum, které by vytvořilo prostor pro vědce k diskusi o etických otázkách genetiky a zároveň by sloužilo jako popularizační fórum pro studenty a širokou veřejnost. Mezi koordinátory projektu patří rakouská společnost pro podporu výzkumu genomu Vereinigung zur Förderung der Genomforschung, profesor Kim Nasmyth, ředitel Výzkumného centra molekulární patologie z Vídně (známý čtenářům AB z článku o konferenci Yeast 2001 – pozn. redakce) a profesor Dieter Schweizer z Botanického ústavu Univerzity ve Vídni. Garanty projektu jsou mimo jiné Sir Paul Nurse, letošní nositel Nobelovy ceny, dr. James Watson, oceněný Nobelovou cenou za objev DNA, a za českou stranu profesor Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně. Projekt má podporu současného opata kláštera Martince a prezidenta ČR Václava Havla.
Další informace poskytne Elaine Snell, e-mail: Elaine.snell@which.net, a profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc., e-mail: palecek@ibp.cz
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.