Molekulární základ Mozartova efektu

Biologie |

V poslední době se objevilo několik zpráv o tom, že hudba má příznivý vliv nejen na člověka, ale i na mnohá zvířata. Zajímavé výsledky v tomto směru zveřejnili například výzkumníci z univerzity v Leicesteru ve Velké Británii. U skotu prokázali příznivý vliv hudby, která má určitou kadenci, na zvýšení dojivosti.
V poslední době se objevilo několik zpráv o tom, že hudba má příznivý vliv nejen na člověka, ale i na mnohá zvířata. Zajímavé výsledky v tomto směru zveřejnili například výzkumníci z univerzity v Leicesteru ve Velké Británii. U skotu prokázali příznivý vliv hudby, která má určitou kadenci, na zvýšení dojivosti.
V americkém San Francisku se v tomto týdnu konalo symposium specialistů na nervové procesy. Také zde se referovalo o příznivém vlivu hudby a o tom, že hudba zlepšuje paměť – a to opět nejen u lidí. Toto odvážné tvrzení si dovolily prezentovat hned dvě dámy – Fra Rauscherová a Hong Hua Li. Pro své tvrzení přitom předložily dostatečně pádné důkazy. Potkani, kterým dámy pokusně hrály Mozartovu sonátu, vykazovali vyšší hodnoty aktivity u řady genů, které se podílí na stimulaci mozkových nervových buněk – a také na změnách propojení těchto buněk.
Poprvé se významnější zmínka o Mozartově efektu objevila v roce 1993 v časopise Nature (vol 365, strana 611). Tehdy Rauscherová, neuroložka z Univerzity Wisconsin Oshkosh popsala, jak studenti, kteří poslouchali Mozartovu Sonatu pro dva klavíry, v D major, měli po 10 minutách poslechu, lepší výsledky v testech vyžadujících prostorovou představivost, než studenti, kteří poslouchali moderní nebo žádnou hudbu. Zveřejnění této informace vzbudilo vzrušenou veřejnou debatu a padala dokonce podezření ze snahy vydělat na prodeji hudebních nosičů s Mozartem. Také vědecká komunita se k presentovaným výsledkům stavěla vesměs skepticky a autorka sklidila spíše posměch.
Vyskytli se ale vědci, kteří se na „efekt Mozarta“ začali dívat vstřícněji. Nemohli se však dohodnout, zda jev má relativně jednoduché vysvětlení, tedy zlepšení nálady, nebo zda je efekt vázán na nějakou jedinečnou kvalitou, danou Mozartovou kompozicí. Jedna studie se zmiňuje o zvláštní cyklické rytmice Mozartovy hudby, která souvisí s cykly v lidském mozku. Na sledování vlivu hudby začala s Rauscherovou spolupracovat Hong Hua Li, genetička ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii. Zahájily sérii pokusů na potkanech. Také zvířata, obdobně jako studenti, vykázala po poslechu Mozartovy hudby lepší výsledky v paměťových testech.
Zjistilo se, že po poslechu hudby byli potkani bystřejší a že mají:
– v hippocampu zvýšenou expresi BDNF, což je gen odpovědný za produkci nervového růstového faktoru.
– jejich mozek produkuje více CREB, molekuly podílející se na učení a paměti, jejíž nedostatek způsobuje mentální retardaci.
– více synapsinu I, proteinu majícího za úkol propojovat mozkové buňky

Potkani kontrolní skupiny, kteří neposlouchali nic nebo jinou hudbu, zvýšené hladiny zmíněných látek v mozku neměli.
Howard Gardner, specialista na paměť a IQ z Harvardu, byl až dosud k účinkům Mozartova efektu skeptický. Po presentaci zmíněných nových výsledků se Gardner pro tisk vyjádřil: „To by nasvědčovalo tomu, že stimulace učení jako celek, má měřitelné neurochemické efekty. Ale zda jsou pozorované efekty ovlivněny jen hudbou Mozarta, to zbývá ještě prokázat“. Jeho vyjádření, jak je vidět, již tedy není tak zcela odmítavé. Poznámkou na nutnost prokázání vlivu Mozarta zřejmě narážel na jiné pokusy, které ukázaly, že pokud potkanům dáte hračky na hraní, také to pobídne to jejich mozek k většímu výkonu a zvířete dojde k růstu nových neuronů v mozku.
Bez ohledu na to, co si kdo o tom myslíme, je skutečností, že „Mozart“ se v klinické praxi již začal aplikovat. Pacienti s Alzheimerem vykazují lepší prostorovou orientaci a společenské chování, pokud poslouchají Mozartovu sonátu. Mozartova hudba „zabírá“ také u některých lidí, kteří trpí epileptickými záchvaty. Hudba u nich navodí stav, při kterém u nich dochází k vymizení atypické mozkové elektrické aktivity.
Neuroložka Li věří, že jejich poznatky se nyní, po zjištění molekulárního základu efektu, snadněji začnou prosazovat v běžné praxi a že povedou ke zlepšení terapie u řady pacientů, trpících rozličnými neurologickými chorobami nebo poraněním mozku.
Nyní vědkyně zahajují pokusy, kterými chtějí zjistit, zda pro efekt Mozartovy hudby platí nějaká omezení. Mají na mysli určitá období vývoje mozku. Také chtějí zjistit, zda případně jiná hudba nemá obdobné příznivé účinky.

Pramen: Cognitive Neuroscience Symposium, San Francisco, 2004, zpracované Emily Winter pro New Scientist. Podrobnosti o BNDF, genetické lokalizaci a poruchách paměti při špatném fungování odpovědného genu lze získat na MIM Gene map, vydávané National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Související články
Komentáře

29.07.2014, 01:13

.... áëàãîäàðþ!...

03.02.2014, 06:29

[...] věřit mj. na základě článku o tzv. Mozartově efektu, který vyšel v Nature (viz např. starší článek, poslech hudby má pozitivně ovlivňovat úlohy vyžadující prostorovou představivost). Tyto [...]

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.