Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


O šimpanzích a lidech

Šimpanzi jsou v zásadě lidé. Tak by se nadneseně dala shrnout základní myšlenka knihy psychologa Rogera Foutse "Nejbližší příbuzní". Tento autor získal své bohaté zkušenosti třicetiletou výukou, či spíše spoluprací se slavnou šimpanzicí Washoe a jejími příbuznými, které učil znakový jazyk pro hluchoněmé.

Propast mezi lidmi a šimpanzi, popř. dalšími "němými" zvířaty, není dle autora ani zdaleka hluboká a nepřekročitelná. Právě Fouts a někteří další se snaží dokázat, že tradiční přírodověda i lingvistika se velmi mýlí, vydělují-li zvířata oproti lidem jako neschopná jazyka, používání symbolů. Šimpanzi jsou zjevně schopni symbolů spontánně používat (a dělají to v omezené míře i v přírodě), vázat je do vět, vymýšlet si nové či dokonce pomocí symbolů lhát.

Roger Fouts, S.T. Mills: Nejbližší příbuzní. Co jsem se od šimpanzů dozvěděl o nás. Mladá Fronta 2000, 336. s
stránka Friends of Washoe: http://www.cwu.edn/~cwuchci/

autor KAS


 
 
Nahoru
 
Nahoru