Parantropus žil v harémech?

Biologie |

Parantropus robustus, někdy řazený k australopitékům, nebyl rozhodně přímým předkem moderního člověka. Nová zjištění ukazují, že mu byl nejspíš hodně daleko i z hlediska společenského uspořádání, které se blížilo spíše gorilám.
Parantropus robustus, někdy řazený k australopitékům, nebyl rozhodně přímým předkem moderního člověka. Nová zjištění ukazují, že mu byl nejspíš hodně daleko i z hlediska společenského uspořádání, které se blížilo spíše gorilám.

Parantropové obývali Afriku někdy před 3-1 milionem let. Jejich vymizení se stejně jako konec dalších australopitéků dává do souvislosti s pokročilejšími formami rodu Homo.
Zajímavé je ale nové zjištění: způsob života parantropů je v řadě ohledů přibližoval gorilám. V první řadě je zde (už tradičně předpokládaný) způsob obživy – na rozdíl od klasických australopitéků, našich předků i šimpanzů zřejmě téměř výlučné vegetariánství. Nově ale vědci došli na základě studia fosílií z jižní Afriky k závěru, že samci rostli až do dospělosti, dokonce ještě i poté, co se jim prořezaly zuby moudrosti. Protože samci dospívají později než samice, výsledkem byl v porovnání s šimpanzi i člověkem obrovský pohlavní dimorfismus.
Na základě těchto zjištění se vědci domnívají, že parantropové mohli podobně jako gorily žít i v harémovém uspořádání, které se s velkým dimorfismem často pojí.
Zajímavá je v této souvislosti ještě jedna věc. Ve zkoumané skupině fosílií z jižní Afriky (naleziště Swartkrans) výrazně převažují samci nad samicemi. Protože tyto fosílie jsou zřejmě především výsledek hodů predátorů typu hyen a leopardů, nabízí se jako závěr, že samci se stávali obětí predace mnohem častěji než samice. U parantropů ovšem nešlo o to, že by samci třeba přednostně lovili a přitom mohli snáze přijít k úhoně. Spíše je to asi právě důsledek harémového uspořádání – dominantní starší samec si chránil svůj harém, další, často ještě ani nedospělí samci byli vyháněni ze skupiny, coby loseři osaměle bloudili krajinou a přitom snadno mohli padnout za oběť šelmě (rozhodně spíše než větší skupina).

Zdroj: Eurekalert

Poznámka: označení parantropus robustus není primárně vztaženo k velikosti tohoto tvora, ale k velikosti jeho zubů (což zase souvisí se způsobem, jak se parantropové živili). Co se velikosti týče, parantropus se s gorilou měřit rozhodně nemohl. Gorily se už obětí šelem moc nestávají…
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.