Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Rakovina jako obrácená evoluce?

Před asi dvěma lety se zde psalo o netradiční teorii, podle které nádorová onemocnění nejsou pouze důsledkem mutací, po nichž buňky přestávají reagovat na signály regulující dělení. Nádor podle této teorie nějak odpovídá dávným organismům z počátku vzniku mnohobuněčných živočichů. (Viz článek Náš předek nádor; část diskuse bohužel vzala za své při změně redakčního systému). Paul Davies z Arizona State University Charles Lineweaver z Australian National University nyní přichází s trochu podobnou představou.
Podle jejich představ není rakovina pouze společné označení pro různé náhodné mutace; její průběh je předvídatelný a všechna tato onemocnění mají společný původ. Zdravé buňky, tvrdí autoři, na stres a podobné vlivy mohou reagovat tím, že se vracejí k jakémusi „původnímu fenotypu“. Jde o starý program v našem genomu, který má původ na počátku evoluce mnohobuněčných živočichů.
Autoři studie se domnívají, že čím evolučně starší geny se při konkrétní rakovině uplatňují, tím je onemocnění malignější. Postup choroby má být podle nich jakousi obrácenou evolucí. Obecně má ale platit, že hlavní roli zde hrají geny staré cca 1,6 miliardy let, tj. v době vzniku mnohobuněčných organismů.
Proč přírodní výběr zodpovědné geny nějak neeliminoval? Podle autorů studie proto, že jsou důležité v rané fázi vývoje organismu, embryogenezi. Poté většinou „usnou“, výsledkem určitých událostí se ale mohou probudit. Souvislost nádorových onemocnění a embryogeneze je prý nesporná, Davies ale dodává, že i zde platí: v čím ranějším stadiu embryogeneze je daný gen aktivní, tím kritičtější pak bude jím vyvolaná rakovina – a tímto způsobem lze novou představu také testovat/falzifikovat.
Autoři výzkumu dodávají, že z jejich přístupu vyplývají i návrhy na účinnější léčbu. Tak například v době vzniku mnohobuněčných organismů bylo v atmosféře asi méně kyslíku než dnes. Nádorové buňky proto oproti zdravým preferují metabolismus typu fermentace; toxické by pro ně mělo být vystavit je většímu množství kyslíku a naopak jim omezit přísun sacharidů.

Zdroj: Phys.org

Poznámky:
– Co nádorové choroby rostlin?
– Zdá se logické předpokládat, že selekce by vedla k takové podobě genů pro embryogenezi, které by nádory netvořily.
– Paul Davies je primárně fyzik, astrobiolog a autor populárních knih na toto téma, výzkumem rakoviny se zabývá relativně krátce. Lineweaver je zase kosmolog a teoretický fyzik. Článek také vyšel v časopisu Physics World, tj. nikoliv periodiku o medicíně či evoluční biologii. Na místě je asi zdravá skepse…

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru