Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Tažení vražedných mravenců

Asi každý z nás četl nějakou dobrodružnou knihu nebo viděl film, v němž bylo ukázáno apokalyptické tažení tropických mravenců. Zničili vše, co jim stálo v cestě a nebyli k zastavení. Je to pravda nebo fantazie?
Ačkoliv řada zpráv tohoto druhu bývá nadsazených a přikrášlených, jejich jádro je pravdivé. Tažení vražedných mravenců skutečně existují. Největších rozměrů dosahují v Amazonii, kde je za ně zodpovědný rod Eciton.
Spíše než řada obětí, kterou za sebou mravenci zanechávají, jsou však zajímavé technické prostředky používané při jejich postupu. Jak například přecházejí řeku?
Následujícími způsoby: Buď se přichytí jeden druhého a vytvoří jakýsi živý most, který se nakonec dostane až k druhému břehu a ostatní jdou po něm. Pokud je řeka příliš široká a prudká, slepí se do živé koule, ukryjí královnu i larvy uprostřed a koule pak plave na hladině. Stále se otáčí, aby se ti mravenci, kteří jsou dole, mohli vždy po čase nadechnout.
Některé druhy stěhovavých mravenců dokáží údajně vytvořit i jakýsi provazový žebřík přichycený ke stromu, po němž se ostatní dostanou rychle do koruny.
Slepí mravenci, kteří nesnášejí denní světlo, zase putují pod suchým listím. Mají-li překročit volné prostranství, postaví si z malých částeček půdy jakýsi tunel.

Zdroj: Igor Akimuškin: Nerozluštěné záhady přírody. Panorama, Praha, 1978

Pavel Houser

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru