Tvář naší země – krajina domova

Biologie |

Pod tímto názvem se pod záštitou prezidenta Havla konala velká konference. Byl k ní také vydán velmi zajímavý a obsažný sborník o desítkách příspěvků. Nalezneme zde texty architektů, přírodovědců, zeměddělců, a ...
Pod tímto názvem se pod záštitou prezidenta Havla konala velká konference. Byl k ní také vydán velmi zajímavý a obsažný sborník o desítkách příspěvků. Nalezneme zde texty architektů, přírodovědců, zeměddělců, ale i historiků, dějepisců umění a filosofů.

Všem je společné vědomí, které zazní v mnoha příspěvcích, že krajinu nelze sice vrátit původnímu "divokému" stavu, ale nelze ji také ponechat na pospas. Vždyť krajina, a zvláště ta česká, je kulturní výtvor velmi křehké povahy. Nemůže již být ponechána sama sobě, neseme za ni odpovědnost, žijeme s ní a stali jsme se její součástí.
Různorodost přispěvatelů se odrazila i v uspořádání konference, rozdělené do šesti panelů, kterým odpovídá i šest sborníkových knih (spolu s úvodní knihou je vše zasunuto do lepenkového obalu, takže výsledkem je pořádný "špalek"). V části nazvané Krajina jako přírodní prostor nalezneme texty týkající se geologie Čech, ekosystémů, krajinotvorby, ale i chráněných krajinných oblastí. Panel a sborník Krajina jako kulturní prostor nabízí zamyšlení nad prolínáním přírodních a lidských prvků v krajině, což může být i sakrální architektura, tak typická pro naši zemi.
Třetí panel Duchovní rozměr krajiny má název dostatečně výmluvný. Krajina není jen místo, kde rostou stromy či obilí a vedou cesty a stojí města, je i duchovním prostorem s hlubokou a dlouhou tradicí.
Panel Umělecká reflexe krajiny nabízí řadu výtečných příspěvků k uměleckému vnímání krajiny, které může být i svědectvím o vnímání naší země v různých dobách. A dodnes jsou to právě básníci, malíři a fotografové, kteří formují i naše současné vnímání, pociťování i obdiv k české krajině. Proto bylo symposium také doplněno výstavou výtvarníků a fotografů a byl vydán sborník literárních textů a reprodukcí obrazů a fotografií české krajiny.
Krajina z pohledu dnešních uživatelů je název panelu, jehož příspěvky pocházejí především od těch, kteří se podílejí na formování dnešní krajiny. Jde o pohled zemědělců, lesníků i vodohospodářů.
Závěrečný šestý panel má příznačný název Krajina v ohrožení a jeho sborník je nejrozsáhlejší. Najdeme zde různé příspěvky – od problémů eroze půdy, těžby v krajině přes živelné pohromy, dopravní a urbanizační otázky až po ničivý vliv cestovního ruchu a "rozpad genia loci krajiny a jejích paměťových struktur".

(Sborník Tvář naší země – Krajina domova. Vydal Jaroslav Bárta, studio JB pro Českou komoru architektů v Lomnici nad Popelkou. r. 2001, náklad 1000 výtisků)
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.