Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Výpočet pomocí DNA počítače uvnitř lidské buňky

Titulek je poněkud nadnesený, šlo spíše o demonstraci možností než o nějaký komplexnější algoritmus.
Dosud byly možnosti DNA počítačů, tj. matematická logika vtělená do hradel z řetězců DNA, realizovány spíše ve zkumavce. Chemici z North Carolina State University nyní dokázali provést příslušný výpočet i v živé lidské buňce. Cílem bylo zajistit detekci určité specifické mikroRNA. Výpočet prováděl DNA počítač v podobě hradla AND, které detekovalo současnou přítomnost molekul miRNA-21 a miRNA-122. V případě splnění obou podmínek následovala reakce generující molekulu s fluorescencí.
Samo o sobě není logika DNA počítače v živé buňce nic zvláštního. Tento přístup by podle autorů výzkumu ale mohl např. pomáhat v boji s rakovinou. Uvedeným způsobem by šlo detekovat buňky, které vykazují současně více charakteristik nádorových chorob, tj. minimalizovat plané poplachy. Namísto barviva by pak systém rovnou uvolňoval příslušný medikament.
Příslušný článek byl publikován v Journal of the American Chemical Society.
Zdroj: Phys.org

Poznámka: Subjektivně trochu problém je, že popisy podobných technik se objevují už asi 10 let, aniž by podle všeho probíhalo nějaké klinické testování atd.
Viz také starší článek.
A ještě starší podobná logika, tentokrát ovšem pouze ve zkumavce.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru