Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Život možná existoval už před 4,25 miliardami let

Usazeniny v oblasti Jack Hills v západní Austrálii by mohly představovat nejstarší zatím známý důkaz o existenci života na Zemi. Jsou staré 4,25 miliard let. Na přítomnost života vědci usuzují z izotopového složení uhlíku. V zirkonu, datovaném právě na 4,25 miliard let, se totiž podařilo najít kousky grafitu a diamantu a v nich určit poměr izotopů C12 a C13. Výsledek ukazuje na poměr typický pro materiál organického původu.
Nicméně stále zůstává možnost, že se jedná i o výsledek nějaké „anorganické“ chemické reakce, nebo že materiály s tímto poměrem uhlíku se nějak dostaly na Zem už při jejím vzniku.

Zdroj: New Scientist

Poznámka: Zjištění není na první pohled tak překvapivé. Zdá se, že život na Zemi se objevil opravdu prakticky ihned, „jak mohl“ (tj. když planeta dostatečně vychladla, existovala stabilní kapalná voda…). První doklady interpretované jako živé organismy se velmi podobají současným sinicím, musejí mít tedy za sebou už delší evoluci. Jsou staré asi 3,5 miliardy let, takže vznik života před 4 miliardami let lze zhruba předpokládat. Přímé důkazy pro to ovšem nejsou a nepředstavuje je ani současné zjištění.
Nicméně posun o dalších 250 milionů let do minulosti už je trochu problém. O něco později totiž začalo „velké bombardování“, které mělo Zemi podle současných představ učinit neobyvatelnou. Lze spekulovat, že pokud tehdy život v nějaké příznivější etapě této fáze vznikl, pak ani nemusel přetrvat a musel vznikat znovu. Samozřejmě – opět spekulace.
Poznámka: Něco k ttématu je též na webu Vesmíru (starší článek, nicméně také předpokládá existenci života v době Velkého bombardování, uvádí doklady o existenci života staré 3,8 miliard let)

Viz také:
Ukrývají se na Zemi organismy s arzenem v DNA?
V meteoritech objeveny nukleotidy?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru