Biologie

Platinové komplexy: od poškození DNA k léčbě rakoviny

Biologie , Chemie , Člověk , Medicína , Neživá příroda | 15.10.2001

V Laboratoři molekulární biofyziky a farmakologie Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně se již téměř 20 let zabýváme studiem molekulárních mechanismů protinádorové účinnosti komplexů platiny. V roce 1999 se konal v Oxfordu kongres, jehož ... více


Dva nositelé Nobelovy ceny obdrží čestný doktorát University Karlovy

Biologie | 12.10.2001

Příští týden bude Karlova universita hostit dva významné biology: prof. Thomase R. Cecha, z University of Colorado v Boulderu v USA a Paula M. Nurse z Imperial Cancer Research Fund v Londýně. Thomas Cech získal Nobelovu cenu za obje ... více


Biologické principy ochrany přírody

Biologie | 12.10.2001

Ochrana přírody je pojem, za nějž jsme v dnešní době zvyklí vydávat ledacos. Při jeho použití se nám může evokovat řada významových rovin, hnutím Brontosaurus počínaje a extrémistickými představiteli některých “ekologických” hnutí kon ... více


Anketa: Pohlaví a dárci krve

Biologie | 12.10.2001

Většina respondentů naší ankety správně uvedla, že mezi dobrovolnými dárci krve je více mužů než žen. ... více


Úloha pro tento den: Hodnocení atraktivity

Biologie , Člověk , Psychologie | 09.10.2001

Ženy jsou více ovlivněny při hodnocení vlastní atraktivity názory: a) mužů, b) žen, c) není rozdíl. více


Morfopole: Věda nebo mystika?

Biologie | 09.10.2001

Představa morfopolí (morfických polí), s níž přišel britský botanik Rupert Sheldrake, je dnes pokládána za hlavní doplněk modelů založených na evolučních teoriích a genetice. Stručně řečeno, genový přenos není dle Shledraka jediným zp ... více


Poprvé: Co jsou to vlastně memy?

Biologie | 08.10.2001

Slovo mem (anglicky meme, v tomto jazyce vyslovováno jako mím) s sebou nese celou řadu jazykových asociací. V angličtině, stejně jako v češtině, se jedná o parafrázi výrazu "gen". Stejně tak zde existuje vazba na anglické slovo memory ... více


K naší anketě: Dědičnost jílů

Biologie , Chemie , Neživá příroda | 29.09.2001

Definice živých soustav je poměrně problematická. V jakém smyslu jsou živé viry, v jakém viroidy, v jakém jednotlivé geny, v jakém memy a v jakém třeba obávané priony -- jinak řečeno, jde zde o otravu, nebo o infekci? V jistém ohledu jsou však "živé" dokonce i anorganické látky... více


Anketa: Jak vznikly mnohobuněčné organismy?

Biologie | 28.09.2001

Poněkud překvapivou odpovědí je, že pravdu do jisté míry měli zřejmě všichni... ... více