Lingvistika

Chyba v ontologickém důkazu existence Boží

Člověk , Lingvistika , Matematika | 02.10.2009

Pavel Tichý se věnuje Anselmovu ontologickému důkazu Boží existence. Vychází mu, že "bytost, nad níž dokonalejší myslet nelze", existuje určitě jako úřad (existence úřadu opravdu patří k jeho dokonalosti, jak předpokládal Anselm), ten však v aktuálním světě nemusí být obsazený. více


Sloh není pro každého z nás úplně specifický

Aktuality , Lingvistika , Psychologie | 01.09.2009

Existuje celá řada technik, které se snaží přiřadit konkrétnímu člověku konkrétní slohový projev. Taková analýza samozřejmě může pomoci vyřešit řadu literárních či historických záhad, slouží někdy ale i jako podpůrný soudní důkaz. Sloh konkrétního člověka lze popsat pomocí řady charakteristik. Každý máme jinou slovní zásobu a jinak bohatou (u textu lze počítat tzv. lexikální hustotu), […] více


Rozpoznávání hlasu: emoční detektor a klíčová slova

Lingvistika , Technologie | 30.07.2009

Další směry ve vývoji povedou k on-line zobrazování emocí a sledování trendu emocí tak, aby se dal co nejlépe určit okamžik k podání například nabídky při telefonním prodeji. více


Písmo z Harappy je skutečně písmo

Historie , Lingvistika | 27.04.2009

Písmo civilizace v údolí Indu (Harappa, Mohenžodáro...) představuje od svého objevu luštitelský oříšek, který snahám o porozumění vytrvale vzdoruje... více


Důležitá slova jsou vedle sebe, nedůležitá v celém dokumentu

Lingvistika , Matematika | 10.04.2009

Důležitá slova se shlukují dohromady, zatímco ostatní jsou v dokumentu rozmístěna rovnoměrně/náhodně. Nakonec je to i logické: když autor pojednává o určitém tématu, příslušná odborná terminologie se bude opakovat, v dalším textu už naopak být vůbec nemusí. více


Nejstarší indoevropská slova a slova na vymření

Lingvistika | 05.03.2009

Vědci University of Reading objevili, že slova I (já), we (my) a who (kdo) a číslovky 1, 2 a 3 patří mezi nejstarší slova nejen v angličtině, ale ve všech indoevropských jazycích. více


Perlička: Vymítat a vymýtit

Aktuality , Lingvistika | 27.02.2009

Proč se slovo vymítat píše s měkkým I po M a slovo vymýtit naopak? Vždyť přece působí jako dokonavý a nedokonavý tvar od téhož slovesa… A jaký je vůbec mezi oběma slovy rozdíl z hlediska jejich významu? Vymýtit znamená primárně vykácet, přeneseně odstranit. Vymítat znamenalo primárně vyhánět metením – dokonavý tvar je vymést. Jenže pak […] více


Počátky lidského jazyka může odhalit mutace genu

Biologie , Lingvistika | 03.02.2009

Kdy se objevil lidský jazyk v podobě blížící se té současné? Jak se dorozumívali neandertálci? Jak třeba Homo habilis? A jak první Homo sapiens? Otázky jistě hodně omleté a zdánlivě k nim těžko dodat něco nového (snad až na detailní anatomické studie vycházející z analýzy fosílií); Richard Dawkins ale s neotřelým nápadem přichází. více


Polynésané opravdu pocházejí z Tchaj-wanu

Aktuality , Historie , Lingvistika | 26.01.2009

Nová komplexní analýza tichomořských jazyků ukazuje, co se již předpokládalo: kolébkou tzv. austronéských jazyků je téměř jistě Tchaj-wan. Společný prajazyk mohl existovat před asi 5200 lety. více