Člověk

Kdo to byl Charles Babbage?

Člověk , Historie , Matematika , Neživá příroda , Technologie | 18.01.2002

Již v roce 1820 zahájil britský vynálezce práci na konstrukci přístroje, který se jako první v lidské historii podobal pozdějším typům počítačů. Nechybělo mnoho, aby tento předchůdce computeru, živený nikoli elektrickou energií, ale mechanickým či parním strojem, dokázal sám měnit průběh dalšího výpočtu na základě výsledku předchozí operace. Zcela nenápadně a pozvolna se v dějinách objevilo něco, co za sto padesát let od základů proměnilo svět. Charles Babbage, geniální matematik a velký “technooptimista”, s touto proměnou počítal jako jeden z prvních a jeho “zázračný stroj” předznamenal jeden nejdůležitějších vynálezů 20. století. více


1 500 let staré Etymologie ze Sevilly (+ diskuse – vztah antické filosofie a křesťanských otců)

Člověk , Historie | 16.01.2002

Španělsko, respektive Hispánie, procházelo od konce antiky trochu zvláštními dějinami. Po vizigotském panství spadlo téměř celé území iberského poloostrova pod vládu Maurů. Ještě do té doby zde však existovalo cosi na způsob oázy, ve ... více


Biodata farmacie sama nezvládne

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 15.01.2002

V posledním desetiletí umožnil dynamický vývoj sektoru informačních technologií a ne-li ještě rychlejší rozvoj molekulární biologie symbiózu těchto oblastí do té míry, že světlo světa spatřil nový obor – bioinformatika. Základním úkolem tohoto oboru je vytváření, udržování a využívání databází biologických informací. více


Úloha pro tento den: Nešťastná levá strana

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 14.01.2002

Proč by měla být levá strana neblahá, spojována s neštěstím? více


Kterak Internet mění naši řeč

Člověk , Lingvistika , Technologie | 11.01.2002

Ve své knize Jazyk a internet (Language and the Internet) si renomovaný britský lingvista David Crystal klade otázku, jak celosvětová počítačová síť mění podobu lidských jazyků. Jak se internet podílí na proměně jazykových módů? Jakou měrou znejasňuje gramatiku? Přispívá opravdu k zániku vznešené, gramaticky správné oxfordské angličtiny? Profesor David Crystal, autor Cambridge Encyclopedia of the English Language, není na rozdíl od svých četných akademických kolegů, žádným pesimistou. Právě naopak, podle Crystala takzvaná “internetová angličtina” jazyku neškodí, ale naopak přispívá. více


Bronz v Evropě – starý přes 5 000 let!

Člověk , Historie | 07.01.2002

V Německu byla údajně nalezena bronzová sekera pocházející z doby 3000 až 3500 před naším letopočtem. Objev je hodnocen superlativy jako "nález století". ... více


Úloha pro tento den: V kolika letech mít génia?

Člověk , Medicína , Psychologie | 07.01.2002

Zjišťovalo se, zda u geniálních osobností záleží na tom, jak staří byli jejich rodiče když se narodili. U matek na věku nezáleželo, zato u otců ano. Kolem kterého roku života se nejčastěji pohyboval věk otců? více


Co vlastně tvrdil geocentrismus?

Astronomie , Člověk , Historie , Neživá příroda | 04.01.2002

Geocentrismus má dnes poněkud neoprávněně příchuť nevědecké konstrukce založené na pověrách odvozených z doslovného chápání Bible. Není však takový pohled poněkud jednostranný?Ke Koperníkovým a Galileovým odpůrcům nepatřili pouze pape ... víceÚloha pro tento den: Vrcholoví sportovci a měsíc narození

Člověk , Psychologie | 02.01.2002

Mezi vrcholovými sportovci je nejvíce těch, kteří se narodili v období: a) leden – březen, b) duben – červenec, c) srpen – říjen, d) listopad – prosinec, e) není rozdíl. více