Fyzika

Hádanka: Válec a kvádr

Fyzika , Neživá příroda | 15.11.2001

Dolů z kopce po nakloněné rovině se klouže válec a kvádr stejné hmotnosti. Které těleso bude dole dříve, pokud uvažujeme/neuvažujeme tření?Řešení: Pokud tření neuvažujeme, bude paradoxně dříve dole kvádr. Energie válce se totiž částeč ... více


Proč? Rozpad kovových struktur v zimě

Fyzika , Neživá příroda | 12.11.2001

Při snížení teploty často dochází k rozpadu kovových věcí. Proč? Je to dáno tím, že se mění krystalická struktura kovu. Při nižší teplotě může začít být stabilnější prášková forma. Tento jev je zvlášť patrný např.u cínu, který se mů ... více


Co je to kvantová biologie?

Fyzika , Neživá příroda | 12.11.2001

Je náš mozek kvantovým počítačem? Je biologická evoluce řízena zákonistostmi kvantové fyziky? Těžko říct... ... více


Gravitace a zrychlení: Jsou opravdu stejné?

Fyzika , Neživá příroda | 08.11.2001

Jeden z postulátů teorie relativity říká, že neexistují žádné prostředky, kterými bychom mohli odlišit gravitační působení od zrychlení. Co ale takový výrok znamená v praxi?Není možné odlišit zrychlení od homogenního gravitačního pole ... více


Kolik rozměrů má časoprostor a proč?

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 07.11.2001

Fyzikům už nestačí čtyřrozměrný časoprostor, dokonce ani zakřivený ve vyšším rozměru (sféricky, hyperbolicky apod.). Ukázalo se, že některé teorie nejlépe fungují v deseti, eventuálně dokonce jedenáctirozměrném prostoročasu. Proč ale ... více


Spor o druhý zákon termodynamiky: Jde o rozšířený omyl?

Fyzika , Neživá příroda | 06.11.2001

Diskuse k článku "Chytré chemické reakce mění barvu": Tvrzení, že v systémech s průtokem energie se jakoby porušuje druhý termodynamický zákon, je zavádějící, protože 2. termodynamický zákon říká, že entropie IZOLOVANÉHO systému v čase ... více


Dopis čtenáře: Krakaten ještě jednou

Fyzika , Neživá příroda | 05.11.2001

Přinášíme ještě jeden čtenářský příspěvek k otázce Krakatenu. Jedná se o kauzu řekněme "politického" typu, která se dotýká dění v Akademii věd. Pro lidi zvenku (tj. včetně redakce serveru) je případ poněkud neprůhledný, zvlášť pokud n ... více


Evoluce vesmírů — Přežijí ty nesilnější?

Astronomie , Biologie , Fyzika , Neživá příroda | 02.11.2001

Úvahy o tom, jaké že existují/mohou existovat ještě vesmíry kromě toho našeho, obvykle příliš nepatří do oblasti zájmu vědy. Nicméně: Podle jedné vcelku vědecké hypotézy mohou nejen existovat, ale snad by mezi nimi mohlo docházet i k ... víceCo jsou to vlastně nanotechnologie: Rozsáhlý „manuál“ o historii i budoucnosti

Chemie , Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 01.11.2001

V roce 2040 si přes internet koupíte kód, vsunete plast a vodivé molekuly do nanoboxu a vzápětí z něj budete moci vyjmout počítač. Hmota se stane softwarem. Kdo četl nedávno vydaný překlad románu Diamantový věk od Neala Stephensona, pro toho to jistě není překvapením. Je to pouze fantazie autorů science-fiction, nebo blízká realita? Přinášíme rozsáhlý materiál o nanotechnologiích, který se objevil v říjnovém čísle časopisu Internet (http://www.inetmag.cz) více