Geologie

Přírodní jaderný reaktor starý 2 miliardy let

Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 04.01.2013

Mohly snad před miliardami let Zemí otřásat jaderné výbuchy? více


Linie a mohyly: český a anglický pravěk

Člověk , Geologie , Historie , Neživá příroda | 08.11.2012

Jihočeská mohylová pole je nutné si představit v poměrně holé, pastevecké krajině, a pak lokality jako např. Lomec u Vodňan nabývají zcela „anglické" zasazení do krajiny... vícePrekambrium v České republice

Biologie , Geologie , Neživá příroda | 26.09.2012

Jaké jsou nejstarší známé geologické doklady z území současné ČR? Pražská Zbraslav má opravdu zajímavou historii sahající dávno před Kelty. více


Vliv CO2 a skleníkového efektu na klima nepřeceňovat

Člověk , Geologie , Historie , Neživá příroda | 20.09.2012

Za posledních zhruba 150 let skutečně dochází ke globálnímu oteplování. Kdyby nebylo tohoto oteplení, tak bychom žili stále ještě v tak zvané malé době ledové. Nebyla by to však žádná idylka... víceVzestup a pád holocenního lesa

Biologie , Člověk , Geologie , Historie , Neživá příroda | 19.09.2012

Les v podmínkách střední Evropy v sobě zahrnuje jakousi sebedestruktivní tendenci. Proměny lesa v posledních tisíciletích nejsou jen výsledkem stoupajícího vlivu člověka ani proměn klimatu, ale i fungování lesa jako takového. více


Geoinženýrství: Umělé stromy, lapání oxidu uhličitého

Geologie , Neživá příroda , Technologie | 06.09.2012

Ukládání oxidu uhličitého do podzemních rezervoárů s sebou nese riziko. Protože plyn je hustší než vzduch, větší množství uniklého CO2 by se nahromadilo u povrchu a udusilo by všechny přítomné. více


Trilobití doupě – stopy a nory z dávnověku

Biologie , Geologie , Neživá příroda | 31.08.2012

Ichnofosílie jsou zvláštní stopy po pradávných organismech - po jejich lezení, plazení, provrtávání, doupatech... více


Grónské ledovce klimatology neposlouchají

Geologie , Neživá příroda | 27.08.2012

Fotografie ze 30. let 20. století ukazují, že v Grónsku bylo méně ledovců než dnes. více


Dávná Země měla metanovou atmosféru

Chemie , Geologie , Neživá příroda | 22.08.2012

Dávná Země se v jednom ohledu podobala současnému Titanu. Před miliardami let byla její atmosféra plná metanu, který doplňoval dusík a oxid uhličitý. více