Matematika

Jak pracují buněčné automaty?

Biologie , Matematika , Neživá příroda , Technologie | 01.10.2002

Buněčné automaty spadají od oblasti počítačových simulací, ale mají vztah i k teorii chaosu a evoluční biologii. Oč v těchto systémech vlastně jde? víceDopis čtenáře: Intuitivní východiska konstrukce krátkého důkazu teorému o čtyřech barvách

Matematika , Neživá příroda | 30.09.2002

Svého času mne kdovíproč zaujal problém čtyř barev. Od té doby, co jsem se s ním poprvé setkal, mne ledacos napadlo a to podstatné pro důkaz teorému o čtyřech barvách se snaží shrnout tato stať. Je ovšem ode mne vůbec troufalost, že j ... více


Matematické důkazy přes počítač: Problém barev

Matematika , Neživá příroda , Technologie | 24.09.2002

Problém čtyř barev byl spolu s Fermatovou větou pokládán za jeden z nejvýznamnějších matematických oříšků. Oč vněm jde? Zhruba řečeno, zajímá nás maximální počet barev, které nám stačí abychom jimi vybarvili libovolnou mapu. Samozřejmě - dvě země vedle sebe nesmí být vybarveny stejně. více


Linky: Objevy černých děr – Jak zbohatnout v matematice – Zaostřeno na antivodík

Astronomie , Chemie , Člověk , Fyzika , Matematika , Medicína , Neživá příroda | 19.09.2002

Rekystalizovaný škrob by se mohl uplatnit v boji proti rakovině, dva objevy byly učiněny na poli černých děr, i po vyřešení Fermatovy věty zůstává řada odměn vypsaných za matematické úlohy, v CERNu experimentují s antihmotou... Je zde ... více


Laplaceův démon a pohlaví narozených dětí

Člověk , Fyzika , Historie , Matematika , Neživá příroda | 13.09.2002

Pierre-Simon de Laplace je znám především svým démonem, tedy bytostí, která by dokázala vypočítat do nejmenších detailů budoucnost celého vesmíru. A často se cituje také jeho výrok, který údajně pronesl v rozhovoru s Napoleonem, když se ... více


Smrt eukleidovského prostoru

Fyzika , Matematika , Neživá příroda | 11.09.2002

Zakřivení prostoru je jevem dobře známým v moderní matematice i fyzice, jakými historickými peripetiemi se však věda k tomuto poznání dobrala. ... více


Převrácení řádu a chaosu

Fyzika , Matematika , Neživá příroda | 09.09.2002

Pokud se zabýváme řádem a chaosem, dostáváme se často k problémům se samotnou definicí pojmů. Nakolik jsou "řád" a "chaos" měřitelné fyzikální veličiny a nakolik jde spíše o kategorie psychologické?Definice matematické (uspořádaná j ... více


Tisková zpráva: Mathematica i pro učitele

Matematika , Neživá příroda , Technologie | 06.09.2002

Známý program Mathematica od společnosti Wolfram Research je k dispozici také ve verzi určené (především) středoškolským profesorům. Program se kromě výpočetního prostředí tedy stává i softwarem výukovým. ... více


Tvar pyramid mají i jádra některých atomů

Chemie , Fyzika , Matematika , Neživá příroda | 04.09.2002

Forma monumentálních hrobek egyptských faraonů odpovídá jedné z nejzákladnějších struktur přírody. Ukazuje se, že tvar jader některých atomů může připomínat pyramidy či čtyřstěny a nikoli koule, jak se dosud myslelo. Pokud by se tento ... více