Ostatní

Katastrofické scénáře pod lupou (2): Korálové útesy a hladomory

Ostatní | 21.10.2008

Oxid uhličitý obsažený ve vzduchu je využíván rostlinami k tvorbě organických látek a je svým způsobem důležitým hnojivem přicházejícím z atmosféry. V tomto smyslu byly již od konce předminulého století prováděny pokusy ve sklenících se zvyšováním koncentrace CO2 ve vzduchu. Tímto atmosférickým přihnojováním se docílilo zrychlení růstu a zvýšení produkce. více


Fotonický multicast od Cesnetu

Ostatní | 21.10.2008

***tisková zpráva sdružení Cesnet Odborníci sdružení CESNET předvedli na 8. výročním mezinárodním zasedání LambdaGrid Workshop, které se uskutečnilo počátkem října v americkém Seattlu, unikátní aplikaci fotonického multicastu. Tato demonstrace, prezentovaná na zasedání přibližně stovce odborníků z celého světa, vzbudila mimořádný ohlas. V rámci demonstrace posílal CESNET z národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2 do propojovacího bodu výzkumných sítí […] více


Katastrofické scénáře pod lupou (1): ledovce a vzestup hladiny

Ostatní | 20.10.2008

Katastrofické scénáře mají řadu parádních čísel. Obvykle si katastrofisté vyberou jedno, dvě témata a ta důkladně zpracují, to znamená, že vynechají všechny informace, které by mohly nabourávat jejich pečlivě gradovaný scénář. Některé scénáře mají vyvolat dojem, že se jedná o vědecky zpracované údaje, že tedy jde o vědecky podloženou a řádně dokumentovanou studii. více


Třídní boj ve čtvrtém rozměru

Ostatní | 14.10.2008

Wells byl předním fabiánským socialistou a použil čtvrtého rozměru, aby ozřejmil konečnou ironii třídního boje. Společenská smlouva mezi chudými a bohatými se zcela zvrtla. Zbyteční eloi jsou krmeni a oblékáni těžce pracujícími morloky, dělníkům však patří konečné zúčtování: morlokové pojídají eloi. více


Znalost genomu pšenice by mohla zvýšit její odolnost proti škůdcům i suchu

Ostatní | 10.10.2008

Vědci a zemědělci sice mají o luštění genomu pšenice zájem, ovšem donedávna pokládali takový projekt za nerealizovatelný. Genom pšenice je totiž příliš obrovský pro „čtení“ současnými technologiemi: je téměř šestkrát větší než lidský. více


Nissan vyvinul nový systém automatického řízení automobilů

Ostatní | 30.09.2008

Inženýři společnosti Nissan Motor vyvinuli nový systém, jenž má zabránit kolizím automobilů, který je inspirován chováním včel. Tento systém je zabudovaný do malého robotického automobilu. více


Planeta Země – dnes a zítra

Ostatní | 26.09.2008

V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen na Valném shromáždění OSN rok 2008 jako Mezinárodní rok planety Země. Tato iniciativa je svým rozsahem zcela mimořádná pro oblast věd o Zemi. Cílem této iniciativy je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních […] více


Bílý prášek uvězní radioaktivní odpad

Ostatní | 26.09.2008

Australští vědci vytvořili nanočástice z běžného a dostupného materiálu – titanové běloby (oxidu titaničitého). Jsou velké pouhé milióntiny milimetru a podobají se velmi jemnému bílému prášku. Tým výzkumníků z australské university objevil, že takové částice absorbují radioaktivní kationty... více


Indie nahradí uran thoriem

Ostatní | 21.09.2008

Vědci v bombajském ústavu Bhabha Atomic Research Centre navrhli nový pokročilý těžkovodní reaktor, který spaluje thorium. Nová konstrukce umožní umístit nové reaktory blíže k hustě zalidněným oblastem. více