Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Anagramy v Kosmově kronice?

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Určitým způsobem seskupená jména českých knížat („mytologických“ i historických) měla být staročeskými větami (přičemž samotná Kosmova kronika je psána latinsky), ukrývajícími jednak obecné proklamace ve stylu „Český národ žije ve sv. Václavu“, za druhé pak podrobnosti o osobě Kosmy. Staročeský text měl být ukryt i v jiných částech textu latinského.

Jak se k těmto teoriím staví kryptolog Jiří Janeček? Především upozorňuje, že Borákovy metody vedou ke staročeským větám, ve kterých jsou obsaženy chyby/překlepy. Pokud k tomu přidáme, že dešifrování anagramu není na rozdíl od „skutečné šifry“ jednoznačné (ork může znamenat rok i okr), vnucuje se pochybnost, zda touto metodou nelze najít cokoliv v čemkoliv – což obvykle také skutečně lze.

I s pomocí různých mřížek je navíc údajně obtížné zmiňované staročeské texty v latinském textu nalézt, pokud už člověk dopředu neví, co hledá. Časově extrémně náročné bez moderní techniky je i samotné ukrytí staročeského textu do latinského.

Janeček navíc upozorňuje, že po pádu Říma se až do 14. století v Evropě šifrovací techniky prakticky nepoužívaly. První používání anagramů v kryptologii je pak známo dokonce až ze století 16.

Závěr zní, že k anagramům v Kosmově kronice je krajně skeptický.

Zdroj: Jiří Janeček: Rozluštěná tajemství: Luštitelé, dešifranti, kódy a odhalení, XYZ, Praha 2006

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru