Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Často užívaná slova nepodléhají mutacím

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Na Science Worldu jsme již několikrát psali o evoluci jazyků, memech apod. Různá slova jsou v populaci různě zastoupená, což samozřejmě znamená, že jsou mj. méně náchylná ke změnám/mutacím než ta častější (selekci mezi slovy ovlivňují i další faktory). Takový závěr lze téměř samozřejmě předpokládat, problém však je v tom, že dosud se podobné úvahy mohly těžko opřít o nějaká kvantitativní data, byla to tak trochu „coctail-party science“.

Tým, který vedl evoluční biolog Mark Pagel z univerzity v irském Readingu, nyní prokoumal databázi indoevropských slov. Zpracoval přitom slova odpovídající 200 různým významům/pojmům v 87 jazycích.
Skutečně se potvrdilo, že slova užívaná nejčastěji (v článku jsou jako příklad uváděny základní číslovky, jistě by bylo možné najít i další kategorie, třeba označování rodinných příslušníků atd.) si jsou mezi jednotlivými jazyky nejpodobnější, tedy během evoluce z indoevropského „prajazyka“ prošly nejméně změnami. Míra příbuznosti slov mezi jednotlivými slovníky totiž dobře odpovídala statistikám četnosti těchto slov v současných indoevropských jazycích.
Zpracovávána byla nejen podstatná jména, ale zkoumalo se i to, jak jsou k mutacím náchylné jednotlivé slovní druhy. Zde se jako nejstabilnější ukázaly „nosné“ části sdělení – na rozdíl od třeba zájmen nebo spojek.

Výsledkem průzkumu je i jakási předpověď: jaká slova mají jakou šanci rychle zmutovat nebo být nahrazena a jaká zde s námi naopak mohou být i za 10 000 let (to je samozřejmě značně ošidná prognóza). Zajímavé je, že některé „memy“ by pak z tohoto hlediska byly vlastně i stabilnější než mnohé biologické geny.

Matematikové z Harvardu vedení Erezem Liebermanem podnikli obdobný výzkum, který se zaměřil na anglická nepravidelná slovesa. Vzali si 177 sloves, která byla nepravidelná v době vzniku Beowulfa a sledovali je ve středověké i moderní angličtině. Do dnešního dne si z nich nepravidelné časování podržela zhruba polovina, ostatní podlehly tlaku na „standardní“ ohýbání s příponou –ed. Ukázalo se, že nepravidelnost si zachovala hlavně nejčastěji užívaná slovesa (be, have, go, come, take…) – a naopak.
Následně bylo dohledáno nejméně frekventované nepravidelné sloveso v dnešní angličtině, které je tedy horkým kandidátem na mutaci. Jedná se o sloveso wed (oženit/provdat), která má podle slovníku další tvary wed, wed, brzy však můžeme počítat s tvarem wedded.

Zdroj: New Scientist

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru