Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Chirurgové budou šít pomocí stříbrné nanotechnologie

Nanotechnologicky upraveným stříbrem naimpregnované chirurgické šicí materiály budou reprezentovat českou chirurgii v celosvětové soutěži The Future of Sutures

**tisková zpráva společnosti B. Braun Medical

U příležitosti 100. výročí zahájení průmyslové výroby sterilních šicích materiálů vyhlásila společnost B. Braun soutěž The Future of Sutures (Budoucnost šití)
Vítězem národního kola soutěže se stal kolektiv doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., přednosty I. Chirurgické kliniky LF UP a FN v Olomouci
Vítězný projekt počítá s využitím nanočástic stříbra, nanesených na chirurgická šicí vlákna
Celá soutěž je dotována částkou 10 milionů Kč ( 400 tisíc eur ), určenou na realizaci vítězných projektů

Ještě před sto lety zašívali lékaři rány vlákny vyrobenými z jehněčích střev. A právě před sto lety představila společnost B. Braun první průmyslově vyráběné sterilní šicí materiály pro chirurgické účely. U příležitosti tohoto významného výročí vyhlásil koncern B. Braun mezinárodní soutěž The Future of Sutures (Budoucnost šití), která podporuje hledání nových nápadů a postupů, jež by obor chirurgického uzavírání ran posunuly o další krok vpřed.

Vítězný český projekt je založen na inovaci již existujících šicích materiálů. Principem je nanesení netoxické biologicky odbouratelné antimikrobiální složky na jejich povrch. Tou je nanotechnologicky zpracované stříbro s velikostí částic nepřesahující řádově desítky nanometrů. Takto upravená šicí vlákna napomáhají výrazně lepšímu a rychlejšímu hojení ran, než dosud používané materiály. V praxi se běžně využívají šicí materiály s obsahem antibiotik, proti nimž ale může vznikat rezistence.

Národního kola soutěže se zúčastnily tři chirurgické týmy. Jako nejlepší byl odbornou komisí vyhodnocen projekt kolektivu doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., přednosty I. Chirurgické kliniky LF UP a FN v Olomouci. „Naše metoda se opírá o jednoduchou myšlenku inspirovanou tím, co se od moderních šicích materiálů požaduje, a co by mohlo přinést pacientům skutečně velký užitek. V jednoduchosti je prostě krása!" popisuje doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. cestu, kterou se jeho tým úspěšně vydal k vítězství v národním kole, a které se bude držet i v souboji s nejlepšími týmy odborníků z celého světa. „Soutěž The Future of Sutures byl skvělý nápad společnosti B. Braun, jak do vývoje inovací zainteresovat přímo samotné uživatele zdravotnických produktů, v tomto případě nás, chirurgy,“ doplnil doc. Neoral.

Soutěž The Future of Sutures probíhá v třiceti zemích světa a podněcuje vzájemnou spolupráci mezi odborníky z různých oborů medicíny. „Možná se podaří objevit postup, který stehy a svorky úplně vytlačí. Nebo se objeví inteligentní vlákno, které se dokáže přizpůsobit konkrétním podmínkám a tkáním příjemce,” popisuje význam soutěže Prof. Dr. Hartwig Bauer, předseda Německé chirurgické společnosti, jednoho z odborných garantů soutěže. Slavnostní vyhlášení celkových vítězů proběhne 5. prosince 2008 v Berlíně.

Proč právě stříbro?
Stříbro má významné antimikrobiální vlastnosti, díky kterým účinkuje během několika okamžiků na přibližně 650 druhů patogenů, včetně plísní a kvasinek. Je netoxické, biologicky odbouratelné a dle dosavadních studií nedochází k jeho akumulaci v organismu. Při použití nanočástic stříbra je prakticky vyloučeno, aby si mikroorganismy vytvářely rezistenci, jako se to stává u šicích materiálů s obsahem antibiotik. Výhodou použití je rovněž jednoduchá analytická kontrola obsahu stříbra a jeho formy v šicích materiálech i ve vstupních surovinách. Nanotechnologickým zpracováním stříbra tak lze dosáhnout vynikajících účinků a zároveň nepřekročit hranice cytotoxicity koloidního stříbra.

Poznámka Pavel Houser: Antimikrobiálních vlastností stříbra využívají i "nanoponožky" (nano jsou ty stříbrné částice, ponožky samy o sobě mají velikost normální) dostupné i na českém trhu.

Viz také:
Drahé kovy ve starověku: Jak se čistilo, falšovalo – a odhalovalo
Zelená krev šokovala chirurgy
Nanotechnologie v ČR – praktické aplikace

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru