Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Chrámové komplexy z raného neolitu

Na Idnes vyšel článek "V Česku sídlila pradávná civilizace", který popisuje rozsáhlé chrámové komplexy v rozměrech řádu fotbalového hřiště budované na počátku neolitu (cca 4800 př. n. l.). Objekty navíc měly být opevněné.
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050612_210858_zahranicni_miz

Několik poznámek:
– Jak upozorňují někteří čtenáři v diskusi na Idnes, v původních článcích není o Čechách ani stopy, píše se o německých nalezištích. ČTK a domácí deníky jsou v poslední době poněkud nekritické a snaží se za každou cenu zdůrazňovat význam našeho území v dějinách (viz třeba nedávno zpráva, podle které mají nejstarší evropské nálezy Homo sapiens pocházet z Moravy).
– Některé informace v článku jdou bludné ("Objevy archeologů staré bezmála sedm tisíc let nabouraly dosud existující teorie o tom, že rozsáhlé architektonické komplexy se poprvé objevily ve starověké Mezopotámii a v Egyptě." V době, kdy ve střední Evropě byly vršené hromady zeminy, stála už na Blízkém východě první města.)
– Popis v Idnes mi na první pohled připomněl kulturu mohyl-moundů z jihovýchodu Severní Ameriky.
– Neolit na Blízkém východě se posouvá stále hlouběji do minulosti. Platí totéž i pro neolit středoevropský? Znamená to snad, že příslušné chrámové komplexy vznikly až v období relativně rozvinutého zemědělství?

Máte o avizovaném objevu nějaké podrobnější informace?

Nicméně – jak se zdá, řada objevů z poslední doby ukazuje, že dávná minulost byla v jistém ohledu vyspělejší a "pokročilejší", než se zdá z učebnic dějepisu (Homo erectus dokázal stavět lodě, Homo sapiens se přímo šířil pobřežní migrací, v mladším paleolitu existoval rozvinutý obchod…)

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru