Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Chromozom Y objasňuje migraci Apačů a Navahů

Na jihozápadě Severní Ameriky existovaly už dávno před naším letopočtem zemědělské kultury, později zde vyrostla mohutná puebla, sídliště už v podstatě městského typu. Nicméně v době příchodu Evropanů byla již místní kultura v úpadku a dominantní roli zde hrály primitivnější kmeny Apačů a Navahů. (Navahové byli již usazení a částečně převzali kulturu původních obyvatel.)

Apačové a Navahové patří do jazykové skupiny Na Dené (Atabaskové), která je jinak rozšířena v subarktickém pásu, na Aljašce a v přilehlých oblastech dnešní Kanady. K jejich migraci do Nového Mexika mohlo dojít přibližně v 15. století. Jakou ale měla tato migrace povahu, jednalo se o válečné tažení? Šlo o malou skupinu (konec konců, skupiny subarktických lovců byly malé)? Jak by ale pak získala dominanci nad velkými vesnicemi usedlých zemědělců? A nakonec, jsou Apači a Navahové subarktickými indiány i geneticky, nebo jen mluví původním jazykem a jejich geny s ev novém prostředí „rozpustily“?
Vědci z University of Illinois nyní v časopisu American Journal of Physical Anthropology publikovali rozbor chromozomu Y, který by měl tyto otázky objasnit. Potvrdilo se, že migranty byla jen malá skupina, která však na novém území byla překvapivě úspěšná – zřejmě proto, že místní zemědělské kultury byly v úpadku (snad i v důsledku klimatických změn, zejména sucha). Subarktického původu jsou nejen místní jazyky, ale i chromozmy Y Apačů a Navahů. Také se ovšem ukázalo, že řada chromozomů Y v současných na pohled indiánských populacích je ve skutečnosti evropských.
Vědci ovšem zmiňují, že například co se týče variant albuminu, většina Apačů měla variantu obvyklou na jihozápadě Severní Ameriky a v Mesoamerice, jen menšina variantu subarktickou. Mohlo by to tedy ukazovat na scénář vybití místních mužů a přisvojení jejich žen bojovnými útočníky?
Malá skupina příchozích dokázala vnutit velké oblasti každopádně svůj chromozom Y, svůj jazyk a převzít jen docela málo z místní kultury. Těžko ale zjistíme podrobnosti, co se tenkrát odehrálo.

Zdroj: Eurekalert

Viz také:
Příjmení vs. chromozom Y
Evoluce pohlavních chromozomů


Jazyky Na Dené v době příchodu Evropanů
Zdroj: University of Illinois

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru