Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Co se jedlo ve Stonehenge

Finální podobu Stonehenge získalo někdy po roce 2000 př. n. l. v době kultury zvoncových pohárů, v tomto případě je řeč o etapě eneolitu asi 2500 př. n. l. Tehdy zřejmě vznikal i nejznámější objekt Stonehenge, kruh se sloupy a překlady.

Nyní byla provedena podrobná analýza zvířecích kostí z Durrington Walls a zbytků potravy na místní keramice. Závěry: Prakticky se nedochovaly zbytky potravin rostlinného původu. V obydlích byly nalezeny zbytky masa a mléčných výrobků, v reprezentačních prostorách pouze mléčných výrobků (mléko, jogurt, sýry). Byly snad mléčné výrobky vnímány jako něco prestižního, luxus pro vyvolené (oproti masu?), nebo se přímo užívaly při obřadech?

Kosti jsou hlavně prasečí a následná analýza z University of Sheffield ukazuje, že řada zvířat byla zabita před dosažením maximální hmotnosti. Šlo o porážky při příležitosti svátků, nebo i později známé a praktikované vybíjení dobytka před příchodem zimy? Maso se jak vařilo ve vodě, tak i peklo.

Zajímavé je, že byly nalezeny všechny typy kostí. Z toho archeologové vyvozují, že zvířata se zabíjela na místě, jinak by se sem přinášely např. pouze naporcované kýty. Nicméně izotopová analýza současně dokumentuje, že zvířata pocházela z různých oblastí, asi i dost vzdálených. Odtud lze usuzovat na vyšší organizaci společnosti, jak se při stavbě megalitu typu Stonehegne stejně očekává. Původní zdroj dodává, že sem zřejmě lidé přicházeli a zvířata hnali dobrovolně, nejednalo se o otrokářský systém – což by chtělo nějak dovysvětlit, pouze takto řečeno to působí nejasně (má se např. jednat také o to, že hostin se, jak se zdá, účastnil větší počet lidí). Společná rituální konzumace při slavnostech mohla vytvářet propojení mezi jednotlivými zemědělskými vesnicemi a zakládala politickou organizaci třeba podobně jako společná práce na megalitických stavbách.

Zdroj: ScienceDaily

Poznámky:

– Známé odněkud rituální popíjení mléka? Nemohlo by jít třeba o alkoholický nápoj, mléko zkvašené? Ale lze vůbec z kravského mléka „kumys“ udělat?

– S podivem, že na takovém místě nejsou doklady o popíjení piva.

– Možná kněží nesměli jíst maso (viz později druidové)?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru