Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Disk z Faistu je podvrh?

Mnohé slavné archeologické nálezy se po čase ukázaly být podvrhy. Známým příkladem je piltdownský člověk, totéž platí o „předkolumbovských“ křišťálových lebkách (jejichž pravosti se ovšem nikdy zvlášť nevěřilo). Nyní se objevila pochybnost i v případě disku z Faistu.

Američan Jerome Eisenberg přišel s tvrzením, že předmět je nové falzum. Proto podle něj není divu, že nápis se nepodařilo rozluštit – žádný smysl totiž nemá. Eisenberg tvrdí, že italský archeolog Luigi Pernier disk v roce 1908 neobjevil, ale prostě vytvořil. Důkazy? Prý příliš pravidelné okraje disku a taktéž příliš dokonalé vypálení. Přitom hliněné tabulky na Krétě se v té době vypalovaly jen „neúmyslně“ a nedokonale, při požárech.
Datování disku a rozhodnutí sporu by se mohlo provést pomocí termoluminiscence (což vlastně určí dobu mezi dvěma vypáleními předmětu), řečtí představitelé ovšem údajně odmítli předmět, resp. jeho vzorek, k testu poskytnout. O tento test byl zájem už dřív, nikoliv v souvislosti s podezřením na podvrh, ale kvůli zpřesnění datování (původ se kladl do doby kolem roku 1700 př. n. l., ale postupně přibývaly názory, že disk je mladší).
Disk je v tuto chvíli uložen v muzeu v krétském Heraklionu.

Zdroj: Artinfo

Poznámky:
– Podle novějších teorií ovšem disk z Faistu import, pochází z Malé Asie, kde snad byly nalezeny i další předměty podobného typu. Potom tvrzení o tom, jak se na Krétě vypalovaly popsané tabulky, nemusí být relevantní.
– Nicméně bylo by ironické, kdyby se jeden z nejznámějších archeologických artefaktů, z něhož záhadologové čtou všemožná „hluboká tajemství“, ukázal být prostě podvrhem. A neméně ironické by to bylo i vhledem ke všem, kdo se domnívají, že písmo/jazyk na disku rozluštili.

Viz také
Perlička: Disk z Faistu jako náboženský symbol?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru