Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Jak se správně ptát

Poněkud banálně znějící fráze hovoří o tom, že správné otázky jsou obtížnější než správné odpovědi. Nebo že cesta je důležitější než cíl. Kniha Psychologie v otázkách od Petra Bakaláře se vám každopádně pokusí zprostředkovat radost z toho výseku cesty, který obnáší tvůrčí řešení problémů.
Umožní vám hru s vlastními asociacemi a posléze ukáže i možná řešení, k nimž se dobrali jiní. Někdo sáhne za tímto účelem po matematickém příkladu, někdo po interpretaci snů, jiný řeší šachovou úlohu. A nebo se můžete zkusit zamyslet nad tím, jaká jména působí eroticky, proč se ženy bojí myší, v jakých částech bytu se nejčastěji páchají vraždy či jakou barvu má zvuk trubky.
Předchozí řádky ukazují, že Psychologie v otázkách je tedy poměrně pestrým pel-melem problémů. Vzhledem k jejich šíři by si zde každý zájemce mohl něco inspirativního najít, třebaže na druhé straně stěží někomu přijdou zajímavé otázky všechny.
Formálně je kniha rozdělena na část otázek a klíč obsahující možná řešení, v němž naleznete také odkazy na příslušné zdroje informací, stejně jako náměty k dalším úlohám. Úlohy bychom samozřejmě měli promýšlet ještě před tím, než se podíváme na řešení. Diskutabilní je, zda nám větší zážitek přinese poklidná samotářská kontemplace, skupinová diskuse nad problémy či nějaká kombinace obou přístupů.
Jako určitou výtku lze dnes vidět, že publikace zcela opomíjí internetové zdroje, webové stránky psychologických časopisů, příslušné diskusní skupiny atd. Někdy by snad neškodilo problém více rozvinout „do šířky“, tj. ukázat např. na souvislosti problému s genetikou či mytologickou symbolikou (i když ani takovéto interdisciplinární odbočky v knize nechybějí).
Recenzi bych mohl zakončit slovy, že poznáním svých nevědomých předpokladů nad nimi získáme vědomou kontrolu. Že se tímto způsobem nějak změníme. Že se poznáním motivace druhých dobereme nějakého většího sociálního úspěchu. Jenže — ničím z toho si nejsem zrovna jistý (např. srovnání logiky, kterou se řídí vaše „vnitřní asociace“, vás může ostatním lidem stejně snadno přiblížit jako naopak vybudovat neprostupnou zeď) a v knize o to podle mého názoru ani primárně nejde. Zprostředkuje vám ale něco jako radost z myšlení, překvapování či skládání pojmů, „inteligentní hravost“. Pokud naleznete v této poloze bytí nějaké uspokojení, třeba se nakonec stanete i sami tvůrci otázek. A jaksi mimochodem k nim třeba nastíníte i odpovědi, které povedou k dalším a dalším dotazům.

(Petr Bakalář: Psychologie v otázkách, Portál, Praha, 1999, 159 stran, 167 Kč)

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru