Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Karty na světovém trhu biopaliv se rozdají do roku 2012

***oznámení společnosti Accenture

Navzdory skryté nejistotě v tomto rychle se rozvíjejícím odvětví, producenti bioetanolu a bionafty, kteří mají výhodu nízkých nákladů v souvislosti s výrobou biopaliv, se stanou podle nové studie společnosti Accenture v dalších pěti letech, kdy se bude světový trh s biopalivy rozvíjet, čistými exportéry.
Globální studie zkoumající klíčové faktory, které budou utvářet rozvíjející se průmysl výroby biopaliv, odhalila, že do roku 2012 na trhu biopaliv pravděpodobně uspějí společnosti, které se dokážou dobře orientovat ve škále místních nařízení a které jsou dostatečně flexibilní, aby dokázaly pracovat s velkým množstvím neznámých, jako je například rozvoj nové generace technologií, vývoj hybridních vozidel na automobilovém trhu a také to, co dělají hlavní spotřebitelé energie, jako jsou Čína, Indie a Japonsko.
Studie, která byla řízena vedoucími pracovníky z Oddělení řízení zdrojů společnosti Accenture, označila několik klíčových faktorů, které ovlivňují budoucí úspěch nebo neúspěch společností soutěžících na trhu biopaliv:
· Schopnost společností dlouhodobě odhadnout nabídku výchozích surovin, související náklady na uskladnění a přepravu, schopnost snižovat produkční náklady a zvyšovat hektarové výnosy z výchozích surovin.
· Neustávající tlak ze strany vlád, hlavně v zemích s vysokou poptávkou jako jsou Spojené státy, Čína, Indie a Evropská unie, které si chtějí zajistit dostatek zdrojů energie prostřednictvím jejich diversifikace a zvyšováním domácí produkce.
· Postoj vlád převážné většiny zemí, které upřednostňují podporu zemědělství
· Nařízení podporující použití biopaliv se záměrem snížit emise CO2
„Věříme, že biopaliva zaznamenají cyklus podobný tomu, který jsme mohli vidět u internetu během tzv. dot com bubliny,“ říká Melissa Stark, vedoucí pracovnice z oddělení energetického průmyslu společnosti Accenture. „Nejprve se očekává boom následovaný poklesem v souvislosti s tím, jak se zjasní pravidla na trhu. Až se situace stabilizuje, zůstane na trhu aktivních jen několik stálých hráčů.“
Studie, která zahrnovala srovnávací analýzu 20 zemí, odhalila, že pobídky přilákají na tento trh nové konkurenty. Zároveň ukázala, že různé země se v oblasti biopaliv rozvíjejí různou rychlostí a podnikají rozdílné kroky k tomu, aby vytvořily světový trh produkující biopaliva.
Studie také zkoumala různé hráče na trhu nabídky biopaliv – producenty z oblasti zemědělství, výrobce v oblasti potravinářského průmyslu, nezávislé i státní producenty nafty a také nezávislé výrobce biopaliv. Bylo zjištěno, že všichni mají rozdílné zdroje komparativních výhod a pobídek a také rozdílné strategie.
„Náš průzkum ukazuje, že největší nejistotou budoucího vývoje v oblasti biopaliv jsou technologie,“ říká Melissa Stark. „Technologie budou stále zlepšovat ekonomiku rozvoje biopaliv, ale stále není jisté, které z nich budou mít největší dopad a jakou váhu nakonec celé odvětví bude mít.“
Studie také zahrnovala srovnávací analýzu prvotních surovin. Na základě interview s klíčovými akcionáři v průmyslu biopaliv bylo zjištěno, že surovina, která bude mít největší podíl na trhu při výrobě bioetanolu, je cukrová třtina.
Co se týče bionafty, odpovědi se lišily a zahrnovaly sojové boby, řepková semena, jatrophu, kokosové boby a palmový olej. Na surovině, která bude pro výrobu dominantní, se však respondenti neshodli. Důležitost sóji a jatrophy při výrobě bionafty stále narůstá s tím, jak je budoucí použití palmového oleje ohroženo jeho neudržitelností.

Metodika
V lednu roku 2007 společnost Accenture uveřejnila světovou studii porovnávající trhy bioethanolu a bionafty ve 20 zemích (Argentině, Austrálii, Rakousku, Brazílii, Číně, Francii, Německu, Indii, Itálii, Japonsku, Nigérii, Polsku, Slovensku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, Thajsku, Velké Británii, Ukrajině a Spojených státech). V rámci této studie byli dotazování představitelé vlád, národních ropných společností, sektoru zemědělství a centrum pro výzkum obnovitelných zdrojů ve Spojených státech.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru