Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Klávesnice cítí vztek

Podobné odhady lze dělat samozřejmě na základě analýzy textu, např. pomocí klíčových slov. Zde má metoda fungovat ale skutečně čistě dle fyzického psaní – rychlosti, rytmu a samozřejmě také množství oprav – míry používání klávesy Backspace. V rámci experimentů lze od samotného produkovaného textu odhlédnout, třeba dát dobrovolníkům opisovat stejnou pasáž. Program se nejprve musel ale pro dobrovolníky zaučit, tj. získat vzory psaní a odpovídající údaje o tom, jak se cítili (realizováno formou dotazníku). Není jisté, zda v jiné skupině by přiřazení fungovala stejně.

Podobné experimenty se už uskutečnily i jinde. Ukazuje se, že různé emoce se dají zachycovat s různou spolehlivostí, mj. i protože trvají různou dobu. Výsledky lze zkusit využít ke konstrukci „testů příčetnosti“, např. nenechat odeslat e-mail v hněvu. Lze si ale představit i řadu námitek proti těmto technologiím, člověk v nebezpečí bude vyhodnocen jako nezpůsobilý odeslat zprávu o pomoc – nebo i nastartovat auto.

Software by jistě mohl jen zobrazovat příslušné upozornění s dotazem (chcete opravdu… – vypadá to, že jste…), ale i to by mohlo rozčilovat. Též se zmiňuje možnost, že by se na základě analýzy doplňovalo k textu něco jako emotikony, aby příjemce získal kontext, jak to odesilatel myslel (mohl myslet?).

Zdroj: New Scientist

Poznámky:
– V minulosti se už podobná „grafologie“ zkoušela používat ne k rozlišení nálad, ale přímo k rozlišení samotných uživatelů. Příslušných novinek o těchto pokusech ale nějak zase ubylo. Možná by to šlo, kdyby všichni používali klasickou klávesnici pro PC, ale ve světě smartphonů, dotykových displejů, chytrých hodinek a bankomatů se to prostě příliš komplikuje?
– „Test na příčetnost“ při odesílání e-mailu zmiňoval před pár lety i Google, ale nějak se ani tohle neujalo. Všechno to dává smysl, ale kdo má náladu, aby mu software např. neustále říkal, že je podrážděný, nebo tyto údaje navíc sděloval i příjemci?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru