Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kominík a štěstí – aktualizace: pokus o řešení

Z jakých důvodů by mohl být kominík spojován se štěstím?

V úvahách lze přihlédnout i k tomu, že podle některých představ nestačí kominíka na ulici potkat, ale je třeba se ho rovněž dotknout… Samozřejmě se jedná o asociační hříčku, u které lze stěží očekávat, že dojdeme nějakého "správného" nebo "vědeckého" vysvětlení. Řada z obdobných jevů je nejspíš historickými náhodami, které žádné speciální příčiny nemají.

Pokusy o odpověď za týden.

***aktualizace; řada odpovědí již zazněla v komentářích
– Kominík musí mít štěstí, jinak by se již zřítil a nedalo by se ho potkat.
– Krb – rodinná pohoda, teplo, teplé jídlo. Chrání před požárem rodinný majetek (v minulosti byly požáry mnohem častější než dnes).
– Komín může být bránou pro "zlé síly", meluzínu apod. Kominík jako ochránce před těmito bytostmi.

Další uváděné výklady, které mi (subjektivně( znějí již poněkud křečovitě:
– Kominík se pohybuje na střeše, vysoko. Nadhled, kontakt s nebem (hrozně vykonstruované).
– Likviduje špinavé věci, ovládá je (ovšem kat nebo hrobník se nepokládal za šťastné znamení)
– "Převrácení" – je celý v černý, vyvolá skoro leknutí, což lze převrátit do opačné polohy – štěstí (to pak ale cokoliv může znamenat cokoliv)
– Nápadný oděv, vyskytuje se relativně výjimečně, může být pokládán za znamení (co ale pak mnich, voják v uniformně apod., pro které platí totéž?)
– Čištění komínu štětkou – odkaz k sexu. Kominík znamená sexuální dovednost, úspěšnost (tohle opravdu může napadnout snad jen freudovské psychoanalytiky :-)). Obdobný výklad: kominík spojován se sexualitou podobně jako opravář televizí – navštěvuje často domácnost, když jsou zde ženy samotné.
– Nicméně ještě zůstává fakt, že nestačí kominíka potkat, ale ještě je třeba sáhnout na knoflík.

Zdroje:
1. Freud, S. (1991): Vybrané spisy I.: Symboly ve snu., s. 122, Avicenum, Praha.
2. Pertold, O. (1956): Pověra a pověrčivost., s. 64, Akademie věd. Praha.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru